FanFiction » Pravidla FanFiction
Jazykové verze:

Pravidla Fanfiction na PotterHarry.Net

Pravidla Fanfiction na PotterHarry.Net
Ff.ph.net je archiv široce otevřený všem autorům i čtenářům, avšak kvůli zachování úrovně archivu musí všechny povídky splňovat jistá kritéria, jejichž dodržování kontrolují admini webu.

Tato pravidla jsou:

 • Povídka nesmí svým obsahem porušovat zákony ČR, to jest propagovat hnutí nebo prosazovat názory směřující k omezování osobní svobody jednotlivce či skupiny nebo namířené proti národnostním a jiným menšinám.
 • Povídka by neměla obsahovat větší počet gramatických chyb, chyby v přímé řeči, překlepy či chybnou typografii (viz. níže)
 • Maximální počet tolerovaných chyb je: tři hrubé gramatické chyby a tři překlepy. Přímá řeč musí být bez chyb; tolerujeme pouze počáteční uvozovky nahoře a větu za přímou řečí, která je oddělena čárkou, přestože není uvozovací, avšak uvozovací věta nesmí být oddělena tečkou. (tyto údaje jsou pouze orientační)
 • Neboť náš archiv navštěvují i mladší čtenáři a některé povídky jsou pro ně vyloženě nevhodně, přidávejte ke svým povídkám rating podle následujícího vzoru:
  • ~ Pro všechny - povídky s nekonfliktním obsahem
  • ~ Od 12 let - povídky obsahující násilné scény nevhodné pro děti a sprostá slova, nebo věci pro děti nevhodné psychicky
  • ~ Od 15 let - lehká erotika, násilné scény nevhodné pro mladší čtenáře
  • ~ Pouze pro dospělé - pornografie a erotika, velice násilné scény, psychický teror a podobně.
 • Kromě správného ratingu musí být povídka zařazena minimálně do jednoho žánru1.
 • Upoutávka k povídce by měla obsahovat věcný komentář vztahující se ke kapitole (nesmí obsahovat pouze smajlíka či sdělení: Nová kapitola), v upoutávce nesmí být gramatické chyby.
 • Co se týče gramatických chyb, důraz klademe na: mně/mě; ji/jí; y/i (v příčestí minulém, vyjmenovaných slovech, koncovkách přídavných a podstatných jmen); ú/ů (viz. Pravidla českého pravopisu); čárky, s výjimkou čárek před a; předpony a předložky s a z.
 • Povídka nesmí obsahovat žádné chyby, které jsou odstranitelné funkcí „kontrola pravopisu“ v textovém editoru.
 • Povídka/kapitola musí obsahovat nejméně 250 slov.
 • Drabble musí obsahovat 100 slov, tolerujeme +/- 2 slova.
 • Povídka musí být psána s diakritikou.
 • Pokud bude vaše povídka porušovat některá z výše zmíněných pravidel, zašleme ji zpět, zároveň vám do vaší pošty na ff.ph.netu přijde oznámení o chybách, které jste udělali. Bude-li vaše kapitola/povídka zaslána zpět podruhé, taktéž vám přijde oznámení. Zašlete-li svou kapitolu/povídku ke schválení po třetí, opět s chybami, bude smazána.
 • Publikace cizích povídek je přísně zakázána; s výjimkou překladů, u nichž ale musí být uvedený autor, pokud bude toto pravidlo porušeno, může být na dobu neurčitou zablokována IP adresa autora.
 • Neznalost těchto pravidel se neomlouvá.


Pokud si v něčem nejste jisti, určitě vám pomůže některý z níže uvedených klíčů.

Klíč k přímé řeči:
Psaní přímé řeči není nijak těžké, jedná se jen o několik pravidel:
1.) Přímá řeč musí být VŽDY na novém řádku.
2.) První uvozovky jsou vždy dole, druhé nahoře.
3.) Znaménko ukončující přímou řeč se vždy píše ještě před druhými uvozovkami.
4.) Mezi ukončujícím znaménkem a druhými uvozovkami není mezera.
5.) Za druhými uvozovkami mezeru píšeme vždy.
6.) Za přímou řečí se nesmí vyskytovat znaménko.

Pozor! Nepleťte si prosím přímou řeč se slovy, které jsou psané v uvozovkách proto, že označují ve svém plném významu něco jiného nebo s citací (Posadil se tam, kde seděla ta „krysa“.).

Příklad přímé řeči:
„Dobré ráno!“ pozdravil Sirius s úsměvem.
„Dobré...“ zamručel zbytek Pobertů.
„Čím pak je to, že nehýříte elánem?“ Posadil se na volné křeslo. *
„Ale, znáš to,“ usmál se smutně James, „pořád má něco.“ **
„Lily?“
Chlapec s věčně rozčepýřenými vlasy přikývl: „Asi se na to už vykašlu.“
„Jen se nedej,“ konejšil ho Sirius. „Tohle ženský dělají vždycky!“ **

* Věta, která následuje po přímé řeči nezačíná velkým písmenem proto, že by přímá řeč končila otazníkem, ale proto, že to není věta uvozovací! Jinými slovy: Nemá s přímou řečí nic společného!
** Všimněte si, že v těchto dvou případech je uvozovací věta vložená mezi přímou řeč, ale v jednom případě končí čárkou, v druhém tečkou, OBA zápisy jsou možné!

Typografie (základní pravidla):
1. Toto pravidlo přijde mnohým z vás banální, avšak dnes a denně se setkávám s případy, kdy jej autoři porušují. Tímto pravidlem je pravidlo mezera za interpunkcí tj. Čárka, tečka, vykřičník, otazník…). Mezera je tedy vždy ZA interpunkcí, NIKOLI před ní!
2. Jakákoli povídka (vyjma drabble) musí být vhodně rozčleněna na odstavce.
3. Pomlčka a spojovník. Pomlčka se dá v některých případech položit na místo čárky (viz. Pravidla českého pravopisu) a oddělujeme ji mezerami z obou stran.
Spojovník naopak spojuje dvě slova dohromady (např.: beta-reader, bude-li) a neoddělujeme jej mezerou z žádné strany!

Formátovací značky:
Tagy jsou hodící se věcí, pokud chcete v povídce vyčlenit text italikou (kurzívou) či tučným písmem.
Aby se text zobrazoval kurzívou, použijete následující < i >Text, který má být psán kurzívou < /i >.
Pro tučný text: < b > Text, který má být napsán tučně < /b >.
(tagy se však zapisují bez mezer uvnitř ostrých závorek)

Zápis číslovek: Pokud zapisujeme číslovku číslicí, neměl by tu být žádný problém, to, že za řadovou číslovkou se píše tečka, ví každý.
Problém nastává ve chvíli, kdy chceme číslicí napsat například dvaceti, dvanáct, vyskytují se pak patvary typu: 12ti, 12-ti, 12náct, 12-náct, buďte si jisti tím, že tento zápis je špatný! K číslovkám žádné koncovky nepřidáváme, předpokládáme, že čtenář umí skloňovat.

Skloňování číslovky dvě, obě:
1. a 4. pád dva/oba, dvě/obě
2. a 6. pád dvou/obou
3. a 7. pád dvěma/oběma

Číslovky tři, čtyři
Pro číslovky tři a čtyři jsou ve 2. pádě povoleny dva tvary - tří/čtyř i třech/čtyřech. Tvar třech/čtyřech se ale spíše hodí pro mluvené projevy než projevy psané. V 7. pádě se standardně používají tvary třemi/čtyřmi. V určitých případech se ale používá i tvar třema/čtyřma - konkrétně tehdy, když tvar počítaného předmětu taktéž končí na -ma.
© 2006 Fanfiction.PotterHarry.Net


Powered by Weall
Textová reklama: Figurky a repliky | Africké masky na prodej | Ubytování Planá nad Lužnicí |

Disclaimer: All publicly recognizable characters, settings, etc. are the property of their respective owners.
The original characters and plot are the property of the author. No money is being made from this work.
No copyright infringement is intended.