FanFiction » Harry Potter » Česky » Bless The Child
Jazykové verze:

Povídka na FanFiction na PotterHarry.net : Bless The Child

Povídka - Bless The Child
Popis: „Válka samozřejmě skončila. A ponaučení jsme pochopili, už se to nestane. Ale víte jistě, že jsme to ponaučení pochopili? Víte jistě, že se to už nestane? Víte jistě, že válka skončila? Válka svým způsobem neskončí nikdy, nebo spíše skončí, až bude poslední dítě narozené v posledního dne bojů v pořádku pohřbeno, a i pak bude pokračovat v jeho dětech a pak v jejich dětech, až se nakonec tohle dědictví trochu zředí, vzpomínky se roztřepí a bolest zeslábne, přestože v tu dobu už všechno všem dávno vymizí z paměti a zapadne mezi dávné příběhy, které se nehodí ani na strašení dětí, tím méně dětí těch mrtvých a těch, kteří by jimi bývali chtěli být, myslím mrtvými.“ Jonathan Littell: Laskavé bohyně.

Počet přečtení: 686335krát
NEDOKONČENÁ povídka


202. kapitola :: Vydáno: 11.07.2018 21:55

„Lidé často touží po něčem, co je zničí.“ „Protože touží zemřít?“ zvedla užasle obočí. „To umím zařídit snadnějším způsobem.“ „Ne,“ zavřel Severus vyčerpaně oči. „Protože bez toho neumí žít.“ Alice O’Reilly: Stopy šelmy

Žánr: Romantika, Drama
Postavy:
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 4745 :: Počet přečtení: 142
201. kapitola :: Vydáno: 29.05.2018 22:29

„Většina lidí se klame dvojí chybnou vírou: věří na věčnou památku (lidí, věcí, činů, národů) a v odčinitelnost (činů, omylů, hříchů, křivd). Obě jsou to falešné víry. Ve skutečnosti je to právě naopak: vše bude zapomenuto a nic nebude odčiněno.“ Milan Kundera

Žánr: Dobrodružné, Romantika
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, George Weasley, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6739 :: Počet přečtení: 586
200. kapitola :: Vydáno: 05.04.2018 21:57

„…Tisíckrát jsem křičel do nebe, že Bůh není. A on ke mně sestoupil v tobě… Buď ke mně milosrdný ještě jednou, Pane. Naposled. Pokud má přijít konec, ať přijde rychle. Dokud jsem ještě schopný cítit všechnu tu vděčnost.“ Alice O’Reilly: Elysejský klíč

Žánr: Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, George Weasley, Artur Weasley
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 4759 :: Počet přečtení: 710
199. kapitola :: Vydáno: 25.03.2018 22:59

„Na světě není tvora ani z poloviny tak strašlivého, jako je opravdu spravedlivý člověk.“ Varys. George R. R. Martin: Píseň ledu a ohně: Hra o trůny

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape, George Weasley, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5489 :: Počet přečtení: 706
198. kapitola :: Vydáno: 13.03.2018 22:37

"Musí všechno, co dělám, být nějaká intrika?" řekl profesor Quirrell. "To nikdy nemůžu tvořit chaos jen pro chaos samotný?" Less Wrong: Metody racionality

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy:
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5937 :: Počet přečtení: 666
197. kapitola :: Vydáno: 04.03.2018 12:23

„Náš pocit moci je intenzivnější, když člověku zlomíme duši, než když získáme jeho srdce.“ Eric Hoffer

Žánr: Drama
Postavy: Severus Snape, George Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4752 :: Počet přečtení: 600
196. kapitola :: Vydáno: 08.01.2018 22:59

„Dotyk její přítomností, pokud jsi žil na jejím dvoře, měl v sobě cosi neodolatelného; přitažlivost osobnosti, šarm konverzace, síla charakteru prolínaly se u ní vším, co řekla a učinila, a byly celé prodchnuty jakýmsi tajemným kouzlem. Cítil jsi rozkoš při pouhém zvuku jejího hlasu – toho hlasu, jímž jako mnohostrunným nástrojem dokázala přecházet z jedné řeči do druhé, takže bylo jen málo barbarských národů, jimž by odpovídala za pomoci tlumočníka.“ Plutarchos o Kleopatře.

Žánr:
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4993 :: Počet přečtení: 832
195. kapitola :: Vydáno: 17.11.2017 11:58

„K Bohorodičce se lidé modlí: Pros za nás Otce i Syna, vkládají do úst úryvky žalmu: A veselí se duch můj v Bohu, Spasiteli mém, že jest vzezřel na ponížení služebnice své; neb aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové. To říká o svém dítěti, ono ji povznáší (Neboť mi učinil veliké věci ten, jenž mocen jest), ono je její sláva. A totéž může říct každá žena. Její bůh je v jejím dítěti. Matky velkých lidí musejí tento pocit znát. Jenomže všechny matky jsou odhodlány být matkami velkých lidí, a není jejich vina, že je život později zklame.“ Boris Pasternak: Doktor Živago

Žánr: Psychologické
Postavy: Draco Malfoy, Narcisa Blacková-Malfoyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5763 :: Počet přečtení: 887
194. kapitola :: Vydáno: 03.09.2017 21:52

Moji milí čtenáři, vzhledem k tomu, že jsem u současné kapitoly po jejím (téměř) dokončení dospěla k závěru, že se mi nelíbí a že vyžaduje kompletní přepracování, rozhodla jsem se vložit své dílko, které na první pohled s Bless nesouvisí... Ale ono souvisí a určitě přijdete na to jak. Toto (neplánované) intermezzo věnuji Verity za její milé dopisy (ano, Verity, mám skutečně velmi ráda historii), a samozřejmě také Katty, bez níž by nevzniklo, zejména však pro její trpělivé rady a korekce.

Žánr:
Postavy:
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 4242 :: Počet přečtení: 1097
193. kapitola :: Vydáno: 04.07.2017 21:40

„Ponořen do noci. Tak jako někdy schýlíme hlavu a přemýšlíme, tak docela ponořen do noci. Koldokola spí lidé. Trošku něco jako hra na divadle, nevinný sebeklam, že spí v domech, v pevných postelích, pod pevnou střechou, natažení či schoulení na matracích, v prostěradlech, pod přikrývkami, ve skutečnosti se shromáždili jako kdysi jednou a jako později v pustině, tábor pod širým nebem, nepřehledný počet lidí, vojsko, národ, pod chladným nebem na chladné zemi, vrženi tam, kde předtím stáli, čelo přitisknuté k paži, tváří k zemi, klidně oddychujíce. A ty bdíš, jsi jedním ze strážců, nejbližšího najdeš, když zamáváš hořícím dřevem z hromady chrastí vedle sebe. Proč bdíš? Jeden musí bdít, praví se. Jeden zde musí být.“ Franz Kafka

Žánr:
Postavy:
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 4942 :: Počet přečtení: 1370
192. kapitola :: Vydáno: 30.04.2017 20:07

„…ale ze všech vykonavatelů Grindelwaldova zla byl nejobávanější jeho kat a pravá ruka, Johannes Sigismund Stielmann. Od počátku Grindelwaldova vzestupu v kouzelnickém Německu až do jeho pádu měl pověst bezcitného štváče, vynalézavého, krutého a nesmírně inteligentního kouzelníka, plně oddaného novému režimu. Ovšem na rozdíl od svého pána zemřel Stielmann v souboji. 10. 5. 1945 ho vystopovalo mezinárodní komando bystrozorů, vedené Filiusem Kratiknotem (viz Kratiknot), který po hromadné popravě skřetí vesnice v Lotyšsku přísahal pomstu…“ -Vzestup a pád černé magie, str. 418- ... Kapitolu věnuji Katty a Tiamatovi, nejen za jejich neúnavné kontroly mých únavných textů, ale zejména za jejich tvorbu, na niž jsem se zde dovolila navázat.

Žánr: Psychologické
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6235 :: Počet přečtení: 1683
191. kapitola :: Vydáno: 22.02.2017 21:32

„Prospěch obecný a prospěch konkrétní jen zřídkakdy kráčejí ruku v ruce. Jasně, já vím. Jenže na světě jsou pravdy, které jsou nakonec horší než lež.“ Anton Goroděckij. Sergej Lukjaněnko: Noční hlídka.

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4565 :: Počet přečtení: 1697
190. kapitola :: Vydáno: 15.01.2017 14:24

„Já nakrátko uzřel jsem záblesk Tvé říše, zřel věčnosti Lokaje svírat můj plášť, zasmát se tiše, a zkrátka, já se bál.“ T. S. Eliot

Žánr: Temné, Drama
Postavy:
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 4177 :: Počet přečtení: 1829
189. kapitola :: Vydáno: 28.12.2016 20:51

„Doložme, že agenti-parašutisté nejsou jednotkou bojující do posledního dechu, nýbrž to jsou lidé, co změknou, zhroutí se a pak se sami přihlásí na úřadech. Českému národu neposkytneme obraz o boji do poslední chvíle a o hrdinství.“ K. H. Frank

Žánr: Dobrodružné
Postavy:
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3980 :: Počet přečtení: 1311
188. kapitola :: Vydáno: 13.12.2016 13:14

„To, co jsem udělal, mělo vždycky své důvody, dobré nebo špatné, to nevím, v každém případě důvody lidské. Ti, kdo zabíjejí, jsou lidé stejně jako ti, kdo jsou zabíjeni, a to je strašné. Nikdy nemůžete říct: Nebudu zabíjet. Já v to doufal taky, já jsem taky chtěl vést dobrý a užitečný život, být člověkem mezi lidmi, být stejný jako ostatní, i já jsem chtěl přiložit svůj kamínek ke společnému dílu. Mé naděje se ale nenaplnily, má upřímnost byla využita pro vykonání díla, které, jak se ukázalo, bylo špatné a šílené, a já překročil hranice stínu a všechno to zlo mi vstoupilo do života, a nic z toho se už nikdy nedá napravit.“ Max Aue in Jonathan Littell: Laskavé bohyně.

Žánr: Psychologické
Postavy: Lucius Malfoy
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4836 :: Počet přečtení: 1795
187. kapitola :: Vydáno: 31.10.2016 22:42

„Jestliže člověk stojí před alternativou vyzradit a tím zavraždit své přátele, nebo poslat na smrt svou ženu a děti, za něž je v každém ohledu zodpovědný; jestliže dokonce sebevražda by znamenala bezprostřední zavraždění vlastní rodiny – jak se má rozhodnout? Alternativa už není volbou mezi dobrem a zlem, ale mezi vraždou a vraždou.“ Hannah Arendtová, Původ totalitarismu

Žánr: Temné, Drama
Postavy:
Kdysi dávno :: Od 15ti let
Počet slov: 3676 :: Počet přečtení: 1821
186. kapitola :: Vydáno: 15.10.2016 17:35

„Čest národa, a tedy i armády žádá, aby se každý jeho příslušník a tím méně už aktivní důstojník nebo voják nedal gestapem zatknout, aniž by projevil náležitý odpor. Všichni, kteří se nechali a ještě nechají podobným způsobem zatknout, budou postaveni před vojenský soud.“ Generál Vojtěch Luža, 1944.

Žánr: Temné, Drama
Postavy:
Kdysi dávno :: Od 15ti let
Počet slov: 4824 :: Počet přečtení: 1360
185. kapitola :: Vydáno: 25.09.2016 22:28

„Když z vašeho života odejde někdo, bez koho si další den neumíte představit, bolí to. Můžete plakat, můžete trpět. Můžete proklínat nebe i zemi a můžete bojovat. Ale co když jste ho ztratili svou vinou? Co když je to váš vlastní hřích…? Co když se vina rozbují tělem jako cizopasník, vplete do svalů, prolne s kostmi, obsadí obě hemisféry? Je vůbec ještě něco, co se dá udělat? … A možná má úloha zde jednoduše skončila.“ Alice O’Reilly: Elysejský klíč

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy:
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 5081 :: Počet přečtení: 1413
184. kapitola :: Vydáno: 18.08.2016 21:51

Utichly hlasy ochraptělé/ A soumrak křídla rozpíná/ A půlnoc zrnka máku věje,/ Avšak ne tebe tiší tma./ ... ... ... Tu drobný chlapec, černovlasý,/ K očím své dlaně pozvedá./ Ne, svět ten nedojde již spásy,/ Nevyrveš veršem kořen zla./// Bohdan Ihor Antonyč

Žánr:
Postavy:
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 5564 :: Počet přečtení: 3393
183. kapitola :: Vydáno: 31.07.2016 14:57

„Žilami Starků stále proudí krev Prvních lidí a držíme se víry, že člověk, který vynese rozsudek smrti, by sám měl tít mečem. Když vezmeš jinému člověku život, jsi povinován pohlédnout mu do očí a vyslechnout si jeho poslední slova. A pokud nejsi schopen udělat to, pak si ten člověk možná ani nezasluhuje zemřít.“ Eddard Stark, George R. R. Martin: Píseň ledu a ohně: Hra o trůny

Žánr: Dobrodružné, Psychologické, Drama
Postavy:
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 6291 :: Počet přečtení: 1531
182. kapitola :: Vydáno: 25.06.2016 23:04

„I kdyby stromy naše přes řeku na sebe kývaly/ kdyby ta řeka nebyla vyschlá/ kdyby slunce milovalo nás a nepálilo tak strašně/ kdyby nehty nezarývaly vichry severní do kůže/ kdybych se neobracel všemi směry, vlastní oči hledaje/ kdyby to vše, nevím, kde hledat.“ Tiamat

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3764 :: Počet přečtení: 1928
181. kapitola :: Vydáno: 22.05.2016 15:01

„Až poslední hvězdu si rozprostřeš na vlasy a jen nerada půjdeš spát, tehdy tě noční děs odnese do nebes, na rty dáš tmavý chlad – dej si pozor. Jednou i tebou noc bude stín všech stínů malovat.“ Tiamat ... Kapitolu věnuji Angie za pomoc s překladem písničky. A samozřejmě i Tiamatovi za krásnou báseň.

Žánr: Psychologické
Postavy:
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5234 :: Počet přečtení: 2107
180. kapitola :: Vydáno: 17.04.2016 19:41

"Drtivá většina vrahů vraždu odsuzuje a hodně z nich by za ni dávalo provaz." Aleš Jaluška, vězeňský kaplan z Valtic. Kapitolu věnuji KattyV a Tiamatovi, kteří mi velmi pomohli při řešení některých logických zapeklitostí, které jsem si na sebe sama připravila.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Severus Snape
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 5221 :: Počet přečtení: 2104
179. kapitola :: Vydáno: 19.03.2016 00:45

„Měl se moc rád. Zbytek světa vlastně taky, ale sebe měl úplně nejradši ze všeho.“ Anton Goroděckij. Sergej Lukjaněnko: Noční hlídka

Žánr: Dobrodružné
Postavy: Draco Malfoy, Albus Brumbál, Severus Snape
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 4637 :: Počet přečtení: 2163
178. kapitola :: Vydáno: 21.02.2016 19:31

„Danton, otevřenější než Angličané, řekl: My krále nebudeme soudit, my ho zabijeme. A řekl také: Tito kněží, tito šlechtici nejsou vůbec vinni, ale je nutné, aby zemřeli, protože pro ně není místo, brání v pohybu věcí a překážejí budoucnosti. Tato slova, zdánlivě strašlivě hluboká, nemají velikost génia, protože předpokládají, že nevinnost není nic a že mravní řád může být oddělen od řádu politického, aniž ho to zahubí, a to je nepravda.“ Jacques Maritain

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 7805 :: Počet přečtení: 2160
177. kapitola :: Vydáno: 31.01.2016 19:25

„You have not yet learned the meaning of fighting, what truly happens when foes meet in battle. And so you dream, as young boys do, of teaching your foes to fear you. It frightens me that you, at far too young an age, might already have enough power to make some part of your dreams into reality. There is no turning of that road which does not lead into darkness, Harry, none. That is the way of a Dark Lord, for certain.“ Albus Dumbledore, MoR, Less Wrong

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 5929 :: Počet přečtení: 2078
176. kapitola :: Vydáno: 07.01.2016 21:27

„Definujte bezmoc.“ „Jak? Já nevím. Smrtijedi. Voldemort. Tara. Už nikdy to nesmím zažít znovu. Tu příšernou bezbrannost, jen snášet, co za hrůzy si vymyslel, modlit se za smrt, nebýt schopný ani umřít. Tohle ne.“ Alice O’Reilly: Elysejský klíč

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape, Charlie Weasley, Lenka Láskorádová
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 5854 :: Počet přečtení: 1978
175. kapitola :: Vydáno: 12.12.2015 21:02

„Kdesi mezi obranou před světem, řízenou strachem, a útočným dobýváním světa, vedeným touhou po osobním prospěchu, rozkládá se oblast, kterou by nebylo správné přehlížet, protože i ona významnou měrou spolutvoří morální klima dnešní ‚jednotné společnosti‘. Touto oblastí je lhostejnost a vše, co s ní souvisí.“ Václav Havel

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6466 :: Počet přečtení: 1932
174. kapitola :: Vydáno: 21.11.2015 12:32

„Máme sklon předpokládat, že vůdci velmocí mají promyšleno desítky tahů dopředu, že jejich kroky dávají smysl a jsou vnitřně konzistentní. Vždyť to samé si myslíme i o našem vlastním konání. A přitom jen máloco může být více iluzorní — každý člověk, i sám císař, podléhá sobě samému, svým emocím, předsudkům, omezenosti informací a jednostrannému vidění situace, a taky svému strachu.“ Ján Simkanič … Kapitolu věnuji Katty za inspiraci i kritické připomínky.

Žánr: Temné, Psychologické, Drama
Postavy: Severus Snape
Kdysi dávno :: Od 15ti let
Počet slov: 6169 :: Počet přečtení: 2018
173. kapitola :: Vydáno: 08.11.2015 22:53

„Láska, to je… takový Nápoj touhy; ukáže vám barvy a vůně a vjemy, jaké nemilovaní nikdy poznat nemohou, láska je další úroveň života, láska je síla. A láska je strach. Hrozný strach. Někdy se bojíte tak moc, že nemůžete ani popadnout dech.“ Alice O’Reilly: Elysejský klíč

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 7994 :: Počet přečtení: 2023
172. kapitola :: Vydáno: 18.10.2015 21:15

„Kdybych měl z nebe vyšívaný šat, vetkaných stříbrných i zlatých svitů, blankytný, černý nebo temný šat, šat noci, šat dne i šat polosvitu, pod nohama bych ti jej rozprostřel. Ale já chudák mám jen svoje sny. Pod nohama jsem ti je rozprostřel. Našlapuj lehce, šlapeš na mé sny.“ W. B. Yeats ... Kapitolu věnuji GAN a Katty, bez nichž bych jeden obraz z této kapitoly vypustila. A byla by to, myslím, škoda.

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 6580 :: Počet přečtení: 2352
171. kapitola :: Vydáno: 04.10.2015 14:37

„Nikdy neexistoval otrok, který si nezvolil být otrokem, přemítal trpaslík. Mohou si vybrat mezi okovy a smrtí, ale možnost volby mají vždycky.“ George R. R. Martin, Píseň ledu a ohně: Tanec s draky

Žánr: Temné, Drama
Postavy:
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4276 :: Počet přečtení: 1870
170. kapitola :: Vydáno: 14.09.2015 21:07

„Naši nepřátelé nás nazývají teroristy… Lidé, kteří nejsou našimi přáteli ani nepřáteli… používají rovněž tento latinský výraz… A přesto nejsme teroristé… Historický a lingvistický původ politického termínu ‚teror‘ ukazuje, že jej nelze aplikovat na revoluční osvoboditelskou válku… Bojovníci za svobodu se musí ozbrojit, jinak budou přes noc rozprášeni… Co má boj za lidskou důstojnost, proti utlačování a zotročení, společného s ‚terorismem‘?“ Menachem Begin o Haganě před vznikem státu Izrael

Žánr: Dobrodružné, Drama
Postavy:
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 4503 :: Počet přečtení: 2012
169. kapitola :: Vydáno: 29.08.2015 16:49

„Kdy ses naposledy dívala na nějakou ikonu?“ zeptal se jí Geser. „Podívej se do očí kterékoli bohorodičce a pouvažuj o tom, proč jsou tak smutné…“ Sergej Lukjaněnko: Denní hlídka

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Severus Snape, Charlie Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5417 :: Počet přečtení: 2042
168. kapitola :: Vydáno: 02.08.2015 20:56

„Abstraktní Zlo není, a to už bys měl chápat! Kořeny jsou tady, všude kolem nás, v tomhle stádu, co necelou hodinu po vraždě už zase vesele přežvykuje! Za to musíš bojovat. Za lidi. Tma je jako saň – čím víc hlav jí usekneš, tím víc jich zas naroste. Saň se moří hladem, rozumíš? Když zabiješ stovku Temných, tak se na jejich místo postaví tisícovka.“ Geser k Antonovi. Sergej Lukjaněnko: Noční hlídka

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Remus Lupin
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 8917 :: Počet přečtení: 2307
167. kapitola :: Vydáno: 16.07.2015 18:16

„Lze předpovídat naši budoucnost?“ opakoval pomalu. „Snad. Ve starých knihách jsou jisté magické rituály… ale Její výsost by se měla spíš otázat: ‚Měla by být předpovídána naše budoucnost?‘ A odpověď na tuhle otázku by měla znít: ‚Ne.‘ Některé dveře je lépe nechat zavřené.“ Pycelle k Cersei. George R. R. Martin: Píseň ledu a ohně: Hostina pro vrány. ... Kapitolu věnuji Regi a Kitti, a také FirLy. Snad poznají proč.

Žánr: Psychologické
Postavy:
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5099 :: Počet přečtení: 1872
166. kapitola :: Vydáno: 28.06.2015 22:49

„Zář všemocného bez hranic a konce, toť tisíc sluncí rázem vyšlehnuvších... Jsem smrt, která ničí vše.“ Máhábháratha.

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 7046 :: Počet přečtení: 2362
165. kapitola :: Vydáno: 07.06.2015 13:32

„Stojí tu život proti smrti, láska proti nenávisti… a taky síla proti síle, protože síla žádné morální kategorie nemá a nerespektuje. Je to velice jednoduché. Sám jsem to pochopil během nějakých dvou tří let.“ Anton Goroděckij. Sergej Lukjaněnko: Noční hlídka

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 4716 :: Počet přečtení: 2393
164. kapitola :: Vydáno: 25.03.2015 20:18

„Většina lidí žije nerada v trvalém konfliktu se společenskou mocí, tím spíš, že takový konflikt nemůže skončit jinak než porážkou izolovaného jedince. Proč by tedy vlastně člověk neměl dělat, co je žádáno? Nic ho to přece nestojí – a časem o tom vůbec přestává uvažovat: nestojí mu to ani za zamyšlení.“ Václav Havel.

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy:
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5671 :: Počet přečtení: 2992
163. kapitola :: Vydáno: 08.03.2015 21:24

„Všechno, co se stane jednou, už se nemusí stát nikdy. Ale všechno, co se stane dvakrát, určitě se stane i potřetí.“ Paulo Coelho … Jedna neděle se Severusem Snapem.

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, George Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4480 :: Počet přečtení: 2854
162. kapitola :: Vydáno: 22.02.2015 23:06

„Samotná kouzla a umění černé magie nejsou ani proti lidským, ani proti božím zákonům. Její skutečné nebezpečí spočívá právě v té síle. Velká moc je… svůdná,“ hlas i pomněnkové oči krátce zakryl stín smutku. Brumbál potřásl hlavou. Pohlédl na Severuse, ústa se mu prohnula v téměř něžném úsměvu. „Cítíš se dost silný, chlapče, abys takovému pokušení odolal?“ Alice O’Reilly: Elysejský klíč

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Draco Malfoy, Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 18ti let
Počet slov: 5520 :: Počet přečtení: 2973
161. kapitola :: Vydáno: 10.02.2015 22:27

„V našem století lidé snadno dokázali zrazovat přátele ve jménu toho, čemu se říká přesvědčení. Dokonce s hrdostí mravní nesmlouvavosti. Je třeba značné moudrosti, abychom pochopili, že názor, který zastáváme, je hypotézou, kterou jen velmi omezení lidé mohou vydávat za pravdu. Na rozdíl od ješitné věrnosti přesvědčení je věrnost příteli ctností, možná jedinou, možná poslední.“ Milan Kundera

Žánr: Dobrodružné, Temné, Drama
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape, George Weasley
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 7225 :: Počet přečtení: 2268
160. kapitola :: Vydáno: 27.01.2015 22:24

„Když zaútočíte na krále, musíte ho nutně zabít.“ Ralph Waldo Emerson

Žánr: Dobrodružné, Temné, Drama
Postavy:
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 7627 :: Počet přečtení: 2260
159. kapitola :: Vydáno: 11.01.2015 00:15

„Never make a defence or apology before you be accused.“ Karel I., britský král

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6249 :: Počet přečtení: 2749
158. kapitola :: Vydáno: 03.01.2015 22:48

„Jsi umíněný stařec. Ti tvoji chlapci s milými tvářičkami vyrostou a stanou se z nich Synové Harpyje. Je jedno, jestli je zabiješ teď anebo potom.“ „Lidi zabíjíš za zlé věci, které spáchali, ne za věci, které by mohli někdy udělat.“ Skahaz a Barristan Chrabrý. George R. R. Martin, Píseň ledu a ohně: Tanec s draky … Ve třetím intermezzu se vrátíme v čase do roku 1943, a podíváme se na jednoho zvláštního patnáctiletého chlapce.

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Albus Brumbál, Lord Voldemort
Před studiem Jamese Pottera :: pro všechny
Počet slov: 4218 :: Počet přečtení: 3137
157. kapitola :: Vydáno: 25.12.2014 23:23

Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, kde je dobrá cesta, a vydejte se po ní; a vaše duše naleznou klid. (Jer 6,16) … Končí rok 2012 a také čtvrtá kniha této ságy. Podíváme za Joshuou -na kterého ducha neměl zatím odvahu? Samozřejmě ale nejen za ním – těšili jste se na ples aspoň tak jako Hermiona?

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Charlie Weasley
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 6487 :: Počet přečtení: 2583
156. kapitola :: Vydáno: 16.11.2014 21:51

„Kde jsi? Ty, jehož upřímná ústa pravdivě mluví. Anebo mlčí. Ty, který s námi hodláš zůstat, i když nás obklíčí smečka vlčí. Kde jsi Ty, jehož dlaně tvoří, umějí na zem snášet zámky vzdušné. Ty, jehož srdce k nám láskou hoří, který nás přenese přes časy krušné. Ty jsi můj král a já poklekám!“ Daniel Landa … Dnes se podíváme do Chrámu Sv. Víta v Praze a katedrály Naší Paní v Lucemburku. A vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla Joshuův třetí ročník rozdělit do dvou knih, zbývají nám do konce čtvrté knihy už jen dvě poslední kapitoly.

Žánr: Dobrodružné, Temné, Drama
Postavy:
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 6893 :: Počet přečtení: 2505
155. kapitola :: Vydáno: 01.11.2014 20:55

„Srdce umírá strachy už jen při pomyšlení na lásku, která zmizí navždy, na okamžik, který nesplní očekávání, na poklad, který, místo aby byl nalezen, navěky spí v písku. Protože když k tomu dojde, srdce nakonec velice trpí.“ Paulo Coelho

Žánr: Humor, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, George Weasley, Molly Weasleyová
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 6122 :: Počet přečtení: 2308
154. kapitola :: Vydáno: 18.10.2014 23:08

„Vladař, jehož charakter je takto poznamenán všemi činy, jimiž se dá označit tyran, nehodí se za vládce svobodného lidu.“ Americká deklarace nezávislosti. … Kapitolu věnuji všem, kterým chyběla Parta, zejména Wodwar. Bude mít na ně vliv kouzlo Vánoc? Kdo z nich má pravdu? Podíváme se také na Harryho, Ginny a jejich děti.

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Ginny Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6953 :: Počet přečtení: 2556
153. kapitola :: Vydáno: 29.09.2014 22:17

„Viděl jsi to, co sis přál vidět. Tvoje srdce touží po tvém otci a tvém domově, a tak jsi právě to viděl. Člověk musí vědět, jak se dívat, než může doufat, že uvidí. To byly stíny minulých dnů, co jsi viděl, Brane.“ Lord Brynden. George R. R. Martin, Píseň ledu a ohně: Tanec s draky

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Nymfadora Tonksová, Remus Lupin, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 18ti let
Počet slov: 7141 :: Počet přečtení: 2495
152. kapitola :: Vydáno: 15.09.2014 21:38

„Někteří z mých bratří byli dobří lidé, když tohle začalo. Někteří byli… méně dobří? Třebaže jsou i tací, kteří říkají, že nezáleží na tom, jaký muž začíná, ale jenom na tom, jaký skončí. Předpokládám, že totéž platí o ženách.“ Thoros k Brienne z Tarthu. George R. R. Martin: Píseň ledu a ohně: Hostina pro vrány. … Stále stejný pátek před Vánoci – tentokrát pod Troskami, v Bradavicích – a v Severním Yorkshireu. Co myslíte, kdo žije ve vesničce jménem Cattal?

Žánr: Temné, Psychologické, Drama
Postavy: Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 7208 :: Počet přečtení: 2632
151. kapitola :: Vydáno: 02.09.2014 21:46

„Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?“ První list Korintským … „Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí.“ Přísloví 16, 27. … Poslední pracovní – a školní - den před Vánocemi je skutečně nabitý událostmi. A to natolik, že mu budu muset věnovat hned dvě kapitoly. Tu první se podíváme za Ritou, za Joshuou a jeho přáteli, za Romildou a na jednu starou rodinnou záležitost Melissy Prewettové. Pamatujete si ji? Tu ctnou dámu na svatbě Rona a Carys, ctihodnou členku Starostolce, která volila Cormaca…

Žánr: Humor, Temné, Drama
Postavy: George Weasley, Bill Weasley, Artur Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 7423 :: Počet přečtení: 2388
150. kapitola :: Vydáno: 25.08.2014 22:30

„Dává to životu vzrušení, člověka baví, když nese vlastní život jaksi zlehka v jedné ruce. Člověk je od přírody hazardní hráč a život je nejvyšší možná sázka. A čím je sázka vyšší, tím je potěšení větší.“ Vlk Larsen; Jack London: Mořský vlk

Žánr: Temné, Psychologické, Drama
Postavy:
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5902 :: Počet přečtení: 2363
149. kapitola :: Vydáno: 16.08.2014 21:29

„Dovol mi dát ti v tom případě radu, bastarde. Nikdy nezapomeň, kdo jsi, protože svět na to nezapomene určitě. Udělej to svou předností a nedopusť, aby to bylo tvou slabostí. Obrň se proti tomu a nikdy to nebude použito k tomu, aby ti to ublížilo.“ Tyrion Lannister, George R. R. Martin: Píseň ledu a ohně: Hra o trůny … Joshua, Evandrus, Severus. A jedna oblíbená novinářka. Užijte si je. Kapitolu věnuji Kitti.

Žánr: Dobrodružné, Psychologické, Drama
Postavy: Severus Snape, George Weasley
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 6104 :: Počet přečtení: 2332
148. kapitola :: Vydáno: 07.08.2014 20:48

„Pokud média proti někomu vedou kampaň, samo o sobě to ještě ani zdaleka neznamená, že si zaslouží obranu. Může tomu tak být, ale zrovna tak může platit, že si spíš zasloužil právě takovouto kampaň.“ Karel Dolejší … Může Joshua vůbec někomu ve Zmijozelu věřit? Jak se vám vlastně tento Joshua zamlouvá? Najde Severus řešení svízelné situace, které spolu s Hermionou čelí? A Draco… pokud jste snad k němu minule získali nějaké sympatie, jsem zvědavá, co mu řeknete nyní.

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Draco Malfoy, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 8111 :: Počet přečtení: 2207
147. kapitola :: Vydáno: 26.07.2014 22:46

„Ty tu svoji čest nosíš jako zbroj, Starku. Myslíš si, že tě ochrání, jenomže ona tě místo toho stahuje k zemi a znesnadňuje ti veškerý pohyb.“ Malíček, George R. R. Martin, Píseň ledu a ohně: Hra o trůny … Kapitolu věnuji Tiamatovi za pomoc s polštinou, a Ioannině, Katty a Regi za pomoc s výběrem jména. Děkuji!

Žánr: Romantika, Drama
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: Od 18ti let
Počet slov: 6549 :: Počet přečtení: 2416
146. kapitola :: Vydáno: 04.07.2014 22:32

„Předpoklad, že se mocní nedomluví s jinými mocnými pro posílení své moci a ku prospěchu, na kterém jim záleží, je naivní. Ona totiž ‚paranoidita‘ je nalézání souvislostí tam, kde nejsou. Ale jsou i sporné případy, kdy jde o nalézání souvislostí tam, kde možná nejsou, a možná jsou.“ Ivan David

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Draco Malfoy
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 9294 :: Počet přečtení: 2973
145. kapitola :: Vydáno: 18.06.2014 23:04

„Mám strach. Je podzim a nevrátí se jaro, místo slunce přijde to, co mě rozervalo na tisíce kousků.“ Lumos ... Jeden prosincový den v Londýně, pod Troskami a v Bradavicích.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 8335 :: Počet přečtení: 2297
144. kapitola :: Vydáno: 10.06.2014 23:08

„Lhát se nesmí, praví kněží a pak vyprávějí, že Bůh existuje, a že ho potkali. Lhát se nemá, praví prosťáčci, včetně těch, kteří nepřiznají, že Boha nepotkali a pokud ano, nepoznali ho. Lhát se musí, praví podvodníci a prodávají svatou vodu. Lhát se občas musí, praví lékaři a doporučují pít vodu častěji než rum. Lhát se nemusí, ale může, když se na to nepřijde, praví politici. Lhát se nemá, když existuje záznam. A záznam existuje vždy. Pravil Ištván a NSA.“ Štěpán Kotrba … Znovu se podíváme za Joshuou na jeho obyčejné školní dny i na výukové metody Evandruse Virdeeho. A také do Londýna na ministerstvo čar a kouzel, setkáme se přímo s panem ministrem.

Žánr: Psychologické
Postavy:
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 7881 :: Počet přečtení: 2411
143. kapitola :: Vydáno: 02.06.2014 23:11

„Mějte se na pozoru před lidmi, kterým nesmírně záleží na tom, abychom oceňovali jejich morální takt a vytříbenost v morálním rozlišování! Nikdy nám neprominou, jestliže se jednou před námi (nebo dokonce na nás) proviní – nevyhnutelně se stanou našimi instinktivními pomlouvači a škůdci, dokonce i když ještě zůstanou našimi ‚přáteli‘.“ Friedrich Nietzsche … Citát se vztahuje k první scéně, kdy se konečně setkáme s jednou obecně oblíbenou bývalou náměstkyní britského ministra čar a kouzel. A písnička pro změnu k druhé – takže jestli čekáte setkání s Partou, nemýlíte se.

Žánr: Psychologické
Postavy:
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6091 :: Počet přečtení: 2554
142. kapitola :: Vydáno: 25.05.2014 21:46

„Rusko bylo po staletí velkou mocností a zůstává jí. Vždy mělo a stále má legitimní zóny svých zájmů za hranicemi jak na území bývalého Sovětského svazu, tak mimo ně. Neměli bychom umožnit, aby náš názor byl ignorován.“ V. Putin … Podíváme se na jeden den Joshuy ve škole, přáli jste si přece více milých obrázků z vyučování, ne? A samozřejmě také na Gellerta, jak vám nepochybně napověděl citát, mimochodem, ne zcela nový citát. Kapitolu věnuji Tiamatovi. (A ano, Tiamate, je to kvůli tomu tvrzení o naivitě.)

Žánr: Dobrodružné, Romantika, Temné
Postavy: Charlie Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 8198 :: Počet přečtení: 2603
141. kapitola :: Vydáno: 17.05.2014 21:20

„Nic z toho nemělo odrážet nějakou konkrétní situaci ve skutečném světě. Bylo to přesně naopak. Skutečné události začaly k jeho zděšení zapadat do zcela vymyšleného schématu.“ (H. Carpenter o J. R. R. Tolkienovi) … Kdo bude zástupcem a nástupcem ředitele Bradavic? Jaké jsou další plány Gellerta? A čeho se obává Evandrus Virdee? Kapitolu věnuji Regi, určitě pozná, proč.

Žánr: Humor, Temné, Psychologické
Postavy: Severus Snape, George Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4974 :: Počet přečtení: 2355
140. kapitola :: Vydáno: 01.05.2014 23:04

„Radost a zármutek znázorni jako dvojčata, neboť jsou vždy pospolu, ale propoj je zády, protože jsou si naprostým opakem. Hlína, zlato. Co se týče radosti, věz, že jejím stínem je utrpení a pokání.“ Leonardo da Vinci … Kapitolu věnuji GAN, Katty a Kitti, protože chtěly doplnit také trochu toho štěstí. Tak přesně o to jsem se pokusila a našla jsem k tomu dokonce i vhodnou písničku.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 5997 :: Počet přečtení: 2810
139. kapitola :: Vydáno: 23.04.2014 23:08

„We humans fear the beast within the wolf because we do not understand the beast within ourselves." Gerald Hausman

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, George Weasley, Percy Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6032 :: Počet přečtení: 2623
138. kapitola :: Vydáno: 15.04.2014 22:50

“I fear that the burden is laid upon you. You are the Bearer appointed by the Council. Your own way you alone can choose. In this matter I cannot advise you. I am not Gandalf, and though I have tried to bear his part, I do not know what design or hope he had for this hour, if indeed he had any. Most likely it seems that if he were here now the choice would still wait on you. Such is your fate.” Aragorn in J.R.R. Tolkien: Lord of the Rings.

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Draco Malfoy, Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 7098 :: Počet přečtení: 2582
137. kapitola :: Vydáno: 01.04.2014 23:07

„Nelidskost je, když už vůbec nezáleží na tom, co se děje s ostatními. K tomu, aby se projevila nelidskost, jejímiž nejkřiklavějšími formami jsou válečné zločiny a masakry, stačí jen nerozpoznat v druhém člověku svého bližního.“ Nicolas Grimaldi … Už nikdy?

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6976 :: Počet přečtení: 2934
136. kapitola :: Vydáno: 23.03.2014 22:48

„The Irish Republic is a dream no longer. It is daily sealed by life blood of those who proclaimed it. And every one of us they shoot brings more people to our side. They cannot imprison us for ever and from that day of our release. We must act as if the Republic is a fact. We will defeat the British Empire by ignoring it.“ Eamon de Valera … Podíváme se na jeden opravdu náročný den Hermiony, v němž díky Harrymu pochopíte, proč jsem vybrala právě tento zdánlivě nesouvisející citát – který samozřejmě nejlépe zní v nezaměnitelné dikci Alana Rickmana.

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5192 :: Počet přečtení: 2602
135. kapitola :: Vydáno: 15.03.2014 22:54

„Čteš krásnou literaturu?“ Vrtím hlavou. „Ale to o hodně přicházíš. Spisovatelé vidí, kam spějeme, dřív než vědci.“ Peter Hoeg: Cit slečny Smilly pro sníh

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 6946 :: Počet přečtení: 2622
134. kapitola :: Vydáno: 07.03.2014 22:12

„You are kind,“ answered Frodo. „But I do not think that any speech will help me. For I know what I should do, but I am afraid of doing it, Boromir: afraid.“ (LOTR, p. 388). Podíváme se do Bradavic (nejen) za Joshem a (nejen) na jeho sny – můžete se těšit na malý, nevýznamný rozhovor Severuse s Minervou. Kapitolu věnuji Regi za báječnou novou postavu a KattyV za její obrázek.

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4852 :: Počet přečtení: 2474
133. kapitola :: Vydáno: 27.02.2014 23:28

„Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře, ale jistota, že to má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.“ V. Havel … Setkání s nadějí očima čtveřice žen: Romildy, Hermiony, Judity a Lovelly.

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 5779 :: Počet přečtení: 2580
132. kapitola :: Vydáno: 19.02.2014 22:11

"Abys došel až tam, musíš dávat pozor na znamení. Bůh vyznačil na světě cestu pro každého člověka. Teď jenom musíš pozorně sledovat tu svou.“ Paulo Coelho … Tak se probuď spáči, je čas zachránit svůj svět… Tak jak ses probouzel dříve, tak jak se budeš probouzet v budoucnosti… Podíváme se i na setkání britských Smrtihlavů. Není však i Draco jedním z těch, co se chtějí dotknout slunce a pálí si prsty, jeden po druhém? Má šanci se ještě probudit, nebo to už dávno není v jeho rukách?

Žánr: Psychologické
Postavy: Draco Malfoy, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6654 :: Počet přečtení: 2520
131. kapitola :: Vydáno: 11.02.2014 21:47

„Vesmír je velmi zvláštní. A ještě zvláštnější je meziprostor propojující viditelné s neviditelným. Je jako koryto bez okrajů, kterým proudí všechno, co má vůli. Magie i energie. Ani kouzelníci tomu zcela nerozumějí, i když ho využívají. Jak prozkoumat podstatu něčeho, co svou podstatou přesahuje samotnou magii?“ Casiopea ... Setkáme se opět s Grainne – pamatujete si tu prostořekou dívku, která pomohla Dracovi uvidět Brú na Boinné? V Bruighu je ale také Draco, nepodezírá ho Liadán? Podíváme se také do Bradavic za Vicky a Teddym. Nelituje Vicky svého rozhodnutí?

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4960 :: Počet přečtení: 2455
130. kapitola :: Vydáno: 03.02.2014 22:29

“Beauty is truth, truth beauty, - that is all ye know on earth, and all ye need to know.” John Keats … Poněkud romantičtější kapitola, kdy se podíváme na jeden školní den v Bradavicích – nejdřív z pohledu Vicky a později Hermiony. A taky zjistíme, jak se daří Romildě plnit úkol. Kapitolu věnuji GAN za inspiraci – sama jsem zvědavá, zda si bude pamatovat, k čemu.

Žánr: Romantika
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3741 :: Počet přečtení: 2939
129. kapitola :: Vydáno: 26.01.2014 21:50

„Ó, zadržte! Což nenávist a smrt se musí vrátit? Zadržte! Musí lidé zabíjet a umírat? Zadržte! Nevyčerpejte až do dna urnu trpkého proroctví! Svět je unaven minulostí.“ Shelly (Hellas) … Jak to dopadlo s Partou v Ústí? Podíváme se ale i do jednoho průmyslového města za kanálem La Manche a také do jedné horské chaty v Alpách…

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Draco Malfoy, Artur Weasley
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 5719 :: Počet přečtení: 2628
128. kapitola :: Vydáno: 18.01.2014 22:21

„Z židovského pohledu svědomí člověka musí podpírat Zákon, a ne Zákon tvořit. Správnost a špatnost, dobro a zlo, to jsou absolutní hodnoty, které přesahují vrtošivé rozmary času, místa a vnějších podmínek. Nelze je tedy jakkoli definovat ve vztahu k lidské intuici nebo výhodnosti.“ I. Jacobovits … Do Bradavic dorazí dlouho očekáváná, a přesto již nečekaná návštěva. A Joshua si s těmi duchy nedá pokoj a nedá…

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape, George Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6897 :: Počet přečtení: 2649
127. kapitola :: Vydáno: 10.01.2014 21:45

„Ptala ses, co je láska, ptala ses, zda tě miluju. Můj slib je v každém doteku. Nejsou třeba slova.“ Za verše děkuji Lumos, a věnuji jí tuto kapitolu. Už dlouho nebyla žádná svatba, že? Tak se na jednu podíváme, ať je veseleji. Ale podíváme se hlavně do Bradavic na začátek školního roku a do Fénixova řádu. Máme zde nového člena, co mu říkáte?

Žánr:
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, Percy Weasley, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6342 :: Počet přečtení: 2645
126. kapitola :: Vydáno: 02.01.2014 23:37

„Způsobilost či nezpůsobilost člověka pro vykonávání určité státní funkce lze předem odhadnout podle těchto tří podmínek: buď rozumí své věci sám a nikoho dalšího nepotřebuje, nebo si umí dát od jiných schopných poradit, anebo sám nic nedovede posoudit, ničemu nerozumí a na rady neslyší – a ten není k ničemu.“ Niccolo Machiavelli … Jak si vede nový ministr čar a kouzel? A co Parta v dalekých Čechách? Probudila se z komatu?

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Harry Potter
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5715 :: Počet přečtení: 2846
125. kapitola :: Vydáno: 17.12.2013 20:33

„Loď je nejbezpečnější v přístavu, ale kvůli tomu se lodě nestavějí.“ Paulo Coelho … Je tady konečně nový školní rok. A odjezd do Bradavic, zařazování… Tak jeďte, děti… Jenže co dělat, na to stejně budete muset přijít samy.

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5494 :: Počet přečtení: 2927
124. kapitola :: Vydáno: 09.12.2013 22:57

„Na počátku není nic zlé. Dokonce ani Sauron nebyl takový.“ Elrond v Pánovi Prstenů ... S kým se setká Severus ve Tkalcovské ulici? A co Lovella nepochopila? Kapitolu věnuji své sestře ke včerejšímu svátku.

Žánr:
Postavy:
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 5158 :: Počet přečtení: 2639
123. kapitola :: Vydáno: 01.12.2013 22:34

„Kdo tě přesvědčí, abys věřil absurditám, ten tě také přesvědčí, abys páchal zločiny.“ Voltaire … Chyběla vám Smečka a miláček Kenley? Setkáme se také s Gellertem. Nový ministr chce mluvit s Evandrusem – co mu chce?

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6095 :: Počet přečtení: 2975
122. kapitola :: Vydáno: 23.11.2013 21:54

„Uvážíme-li, kolik hlupáků zastává ta nejvýznamnější společenská postavení, je zřejmé, že ti hlupáci zase nejsou až tak hloupí.“ Jacob van Blom … Harry a Cormac. Cormac a Harry.

Žánr:
Postavy: Harry Potter, Bill Weasley, Percy Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6025 :: Počet přečtení: 2764
121. kapitola :: Vydáno: 15.11.2013 22:21

„A stůjte při sobě, ale ne příliš blízko sebe; neboť pilíře chrámu stojí odděleně a dub nestojí ve stínu cypriše, ani cypriš ve stínu dubu.“ Chálíl Džibrán … Máme tu jednu naprosto poklidnou a rodinnou kapitolu z přeplněného Grimmauldova náměstí.

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ginny Weasleyová, Severus Snape, Lenka Láskorádová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6177 :: Počet přečtení: 2852
120. kapitola :: Vydáno: 07.11.2013 22:21

„V kořenech českého vlastenectví není fanatismus, nýbrž kriticismus, a to je to, co mi imponuje na mém národě a za co ho miluji.“ Milan Kundera. Podíváme se do Prahy na hrdiny, kteří jdou do tmy… A také na jiné hrdiny za kanálem La Manche. Jak probíhá kampaň na nového ministra čar a kouzel? A jaký má Severus vztah k Joshuovi?

Žánr:
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, Molly Weasleyová, Lenka Láskorádová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 8252 :: Počet přečtení: 3123
119. kapitola :: Vydáno: 30.10.2013 22:54

„Vy o mně nic nevíte, moji kamarádi ze strany nemají nejmenší představu o snech, kterými jsem posedlý, a o obrovité budově, jejíž základy budou alespoň položeny, až zemřu… Dochází k rozhodujícímu obratu světa. Ocitáme se na stěžejním bodě časů… Dojde k rozvratu planety, který vy nezasvěcenci nemůžete chápat… To, co se děje, je něco více než nástup nového náboženství…“ A. H. …Tato kapitola je celá věnována Dracovi. Konečně dostane více prostoru i Astorie, opravdu jsem ji zanedbávala.

Žánr: Psychologické
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 6670 :: Počet přečtení: 3026
118. kapitola :: Vydáno: 22.10.2013 23:30

„Je to teror, pánové? Ne, to není teror, je to stěží přísnost. A snad ani to ne, je to sociální hygiena, národní obrana. Tato individua se vezmou z oběhu, tak jako lékař odloučí nakaženého od ostatních.“ Benito Mussolini. … Podíváme se do Doupěte – co si o událostech posledních dní myslí Joshua? Také na české ministerstvo čar a kouzel a za českým prezidentem. A také za jednou ženou, která se ocitla na seznamu, aniž by o tom měla tušení…

Žánr: Drama
Postavy: Hermiona Grangerová
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 8189 :: Počet přečtení: 3127
117. kapitola :: Vydáno: 14.10.2013 17:53

Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jako polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. (Žalm 103, 15-16) ... Kapitolu věnuji Lumos, za její neotřelý, přitom naprosto logický pohled na Kingsleyho. Kapitola ale není jen o něm. Vlastně většina se věnuje Severusovi a Hermioně. Tak si ji užijte, protože nic jiného, než si užívat každého krásného dne, nám stejně nezbývá.

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, Artur Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6897 :: Počet přečtení: 2774
116. kapitola :: Vydáno: 06.10.2013 21:37

„Kde jsi, Ty, kdo zas všem našim mužům bude stát za to, aby svůj život dali. Koho chci následovat, dokud můžu, cestou k naději. Kde jsi, můj králi?“ Daniel Landa … Kapitolu věnuji Angie a Lumos. Každé z jiného důvodu, na které nepochybně obě přijdou.

Žánr: Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 5425 :: Počet přečtení: 3096
115. kapitola :: Vydáno: 28.09.2013 19:21

„Vědět, že zlé věci přijdou, udělat maximum, aby na ně člověk byl připravený – nepomáhá. Zlé věci zlými zůstanou. Nejspíš to má co dělat s jejich podstatou.“ Alice O’Really … Je léto, od Atlantiku fouká svěží vzduch a v portugalském letovisku se sešli ministři čar a kouzel, a nejen oni…

Žánr: Drama
Postavy:
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 4791 :: Počet přečtení: 3188
114. kapitola :: Vydáno: 20.09.2013 18:37

„To přece nejde netěšit se na něco tak rozkošného, jako je malé dítě. Roztomilost je přece jediná zbraň, kterou ten malý člověk má. Tím dítě oblomuje srdce, která by mohla být zavřená.“ (Tomáš Klus) Užijte si s Joshuou a Hermionou prázdninového klidu. Začíná nová kniha, narodily se dvě nové děti a všechno je v pořádku. Alespoň tady a teď.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5664 :: Počet přečtení: 3060
113. kapitola :: Vydáno: 12.09.2013 22:19

„Když před sebou máme velký poklad, nikdy to nepoznáme. A víš proč? Protože lidé na poklady nevěří.“ Paulo Coelho. Je tu další intermezzo. A znovu zvu i ty čtenáře, kterým se nechce začít číst dlouhý příběh, protože jde ve skutečnosti o samostatnou povídku, kterou lze číst bez znalosti ostatních kapitol. Tentokrát se podíváme na mladého Toma Raddlea. Kapitolu věnuji GAN, Kitti a Lumos.

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Lord Voldemort
Před studiem Jamese Pottera :: Od 15ti let
Počet slov: 6144 :: Počet přečtení: 2586
112. kapitola :: Vydáno: 05.09.2013 00:10

„Mateřídouška na stráni nečeká, až k ní pokleknete a přivoníte. Prostě voní. Kos na střeše nečeká, až se zastavíte a budete mu naslouchat. Prostě zpívá. Slunce nečeká, až se nastavíte jeho paprskům. Prostě hřeje a probouzí k životu, co je k životu určeno. A vám přeji, abyste vykonali to, co vykonat máte. Za svítání jsem naslouchal zpěvu ptáků. Jejich píseň mi nebyla určena, a přesto jsem jí radostně naslouchal, jako by patřila jenom mně. Přeji vám, abyste si ji přivlastnili i vy.“ (Michal Černík) Máme zde poslední kapitolu třetí knihy. Věnuji ji Licietě.

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6485 :: Počet přečtení: 2884
111. kapitola :: Vydáno: 27.08.2013 22:56

„Hořce si uvědomoval, jak tam tak seděl, že přesně to je – poškozený. Emočně? Psychicky? Pravděpodobně ano; je dítětem proroctví, nemilosrdně formován v toho, kým musí být, aby přežil a zvítězil. Nemůže se hroutit, nemůže být slabý, ani důvěřivý… a na konci toho všeho bude Voldemortovi tak jako tak čelit osamocen.“ (Pecka) Citát se sice týká Harryho, tato kapitola je však věnována Joshuovi. Setkáme se ale také s Brumbálem a Hermionou. Nedělají všichni chybu, když berou proroctví tak vážně? Kapitolu věnuji Kitti, díky níž jsem našla úvodní citát.

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6860 :: Počet přečtení: 2935
110. kapitola :: Vydáno: 19.08.2013 21:55

„Jsme tedy odsouzeni ke svobodě, protože nebude-li tady svoboda, bude velká nesvoboda. Elektronická média mohou ukázat zuby, nejenom já z toho mám obavy. V době míru a rozvoje je to úžasná věc, ale v okamžiku, kdy se toho zmocní režim pevné ruky – který si budou lidi víceméně přát, protože za cenu určitého násilí nastolí stabilitu – tak pomocí elektronických médií jste velmi snadno kontrolovatelní.“ (Václav Cílek) … V Čechách je zvolen nový prezident. Co to znamená? A co na to Parta? Podíváme se také na Ostrov. Co je vlastně cílem Kenleyho?

Žánr: Dobrodružné, Temné, Psychologické
Postavy:
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 6511 :: Počet přečtení: 3111
109. kapitola :: Vydáno: 11.08.2013 22:43

„Otázka není „Co mám dělat?“ nýbrž „Jaký mám být?“ I zbabělec vykoná jednou za život odvážný čin, ale o to nejde. Běží o to, abychom získali tzv. habitus konání dobra. Etika ctností soudí, že moudrý, zralý člověk nemůže činit zlá rozhodnutí.“ (Marek Vácha) … Je Judita dobrý člověk? Chybující, ale dobrý? Nebo je zbabělcem, který jednou vykonal něco dobrého? V této kapitole se budeme ale věnovat hlavně Harrymu. A setkáme se také s Brumbálem – co si myslí o Relikviích smrti?

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Severus Snape, George Weasley, Artur Weasley
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 5663 :: Počet přečtení: 2830
108. kapitola :: Vydáno: 03.08.2013 22:44

„Když někdo vstoupí do pouště, už není možné se vrátit. Jakmile není možné se vrátit, musíme se starat jen o to, jak nejlíp jít vpřed.“ Paulo Coelho ... Stále pokračujeme týž červnový den, kde jsme minule skončili. Co řekne Harry na „zradu“ bratrů Weasleyových? A co řekne Juditina babička na hosty? Jak je na tom Arthur?

Žánr: Temné, Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, George Weasley, Artur Weasley, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4478 :: Počet přečtení: 2855
107. kapitola :: Vydáno: 26.07.2013 22:44

„V životě nastávají chvíle, kdy musíme slepě důvěřovat intuici.“ Paulo Coelho. … Jak to dopadne v Praze? Opět nevím, co napsat, abych neprozradila příliš těm, co to teprve začínají číst. Tak jen – Judita se rozhodne. Možná není moc chytrá, možná se příliš řídí srdcem. A možná je to tak dobře, protože to, že je něco rozumné, ve skutečnosti neříká vůbec nic o tom, zda je to i dobré.

Žánr: Dobrodružné, Drama
Postavy: Draco Malfoy, Artur Weasley
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 4506 :: Počet přečtení: 2930
106. kapitola :: Vydáno: 18.07.2013 22:37

„Možná že kolektivní svědomí dokáže přijmout jednotlivé oběti v rámci záchrany celku. Pokud je ale přijme svědomí jedince, který tak vykonal, není už pokřiveno?“ (Máta) … Některým volbám by nikdo čelit neměl, tuším to už Severus říkal. A přesto se jim někdy vyhnout nelze. Kapitolu samozřejmě věnuji autorce citátu.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Albus Brumbál, Severus Snape, Artur Weasley
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 6334 :: Počet přečtení: 2856
105. kapitola :: Vydáno: 10.07.2013 22:50

Nevědomost omlouvá pouze tehdy, když je nedobrovolnou. Všechna ostatní nevědomost je chtěná, nebo alespoň chtěná v širším smyslu. Chtěná nevědomost chce, aby se nemuselo stát to, čemu by se vůle v případě vědění postavila. (Tomáš Akvinský) … Judita už nemůže před sebou předstírat nevědomost, vlastně už dlouho nemůže. Jak s tím naloží? Přešla už hranici mezi nevinou a vinou? Kdy? Je ta hranice vždy jasně vidět?

Žánr: Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Draco Malfoy, Severus Snape, Artur Weasley
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 6955 :: Počet přečtení: 3072
104. kapitola :: Vydáno: 02.07.2013 22:42

„Každý den života je temnou nocí. Nikdo z nás neví, co se stane v příštích minutách, a přece jdou lidé dál. Protože důvěřují. Protože věří.“ Paulo Coelho. … Zůstaň silný, Harry, ta bolest tě nesmí zlomit, i když nepopírám, že její tíha je nepředstavitelná.

Žánr: Dobrodružné, Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, Artur Weasley, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5074 :: Počet přečtení: 2949
103. kapitola :: Vydáno: 24.06.2013 23:11

Nikoli my činíme činy, ale činy činí nás. (Sartre) … Draco zvolil. A byla to jeho volba, ačkoli okolnosti, které ji utvořily, byly dané dopředu. Nebo snad pro něj dokážete nalézt slova omluvy? Třeba, že když se tou cestou vydal, nedohlédl, kde skončí. Nebo ještě neskončil? A Joshua… ten by přece nic zlého neudělal. Tak proč se ho jeho spolužáci bojí?

Žánr: Dobrodružné, Drama
Postavy: Harry Potter, Draco Malfoy, Ginny Weasleyová
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 5460 :: Počet přečtení: 3296
102. kapitola :: Vydáno: 16.06.2013 22:26

"Životu lze porozumět jen zpětně, ale musíme ho žít hledíce dopředu." (Kierkegaard). Co znamená skončit špatně? Pro každého nejspíš něco jiného, ale doufám, že Petr by řekl, že skončit špatně neznamená zemřít pro to, čemu člověk věří.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Kdysi dávno :: pro všechny
Počet slov: 6111 :: Počet přečtení: 3038
101. kapitola :: Vydáno: 08.06.2013 22:25

"Většina z nás si nese svůj díl odpovědnosti za zlo, proti němuž nic neudělala, za omezenost, kterou tolerovala, za dogmata, kterým uvěřila, za lži, kterým tleskala. Ať si to umíte alespoň přiznat." (Michal Černík) … Kapitolu věnuji Lumos za úspěšné státnice, a snad se na mě nebude(te) moc zlobit.

Žánr: Temné, Psychologické, Drama
Postavy: Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 4013 :: Počet přečtení: 2921
100. kapitola :: Vydáno: 31.05.2013 22:36

“Did I know, in my heart of hearts, what Gellert Grindelwald was? I think I did, but I closed my eyes." Albus Brumbál k Harrymu Potterovi o svém přátelství s Gellertem Grindelwaldem. Kapitolu věnuji Mátě, a ti, kteří čtou její skvělý příběh o Gellertovi a Albusovi, jistě poznají proč. A také všem, kteří si zamilovali Petra tak jako já.

Žánr: Dobrodružné, Psychologické, Drama
Postavy: Hermiona Grangerová, Albus Brumbál
Kdysi dávno :: Od 12ti let
Počet slov: 5744 :: Počet přečtení: 3194
99. kapitola :: Vydáno: 23.05.2013 22:52

"Naše nejvyšší názory musejí – a mají! – znít jako pošetilosti, ba za určitých okolností jako zločiny, jestliže se nedovoleně dostanou k sluchu těm, kteří pro ně nejsou uzpůsobeni a předurčeni." (Friedrich Nietzsche) … Podíváme se s Dracem na jednání protipólu FŘ. A setkáme se také s Wolfricem a Mai, Gellertem a Juditou a také se Severusem a Hermionou. Musíme skutečně bezvýhradně přijmout druhého, když jej milujeme? Skutečně se opravdová láska neptá, protože jen miluje, nebo pak už jde o patologickou závislost? A je snad láska méně láskou, když milujeme zločince? Kapitolu věnuji Mai.

Žánr: Dobrodružné, Romantika, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 6952 :: Počet přečtení: 3486
98. kapitola :: Vydáno: 15.05.2013 22:46

„Nemějte tedy starost o zítřek, neboť zítřek se bude starat o své věci. Den má dost svého trápení." (Ježíš Nazaretský, Matouš 6:34) ... Viky se konečně bude muset rozhodnout. Kdo si myslíte, že jí pomůže? Bude tu i minule avizovaný rozhovor Hermiony se Severusem. A Joshua měl sen a sledoval bosou dívku… Kapitolu věnuji Mayle, kvůli které jsem dopsala malé „drabble“ do úvodu.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4061 :: Počet přečtení: 3386
97. kapitola :: Vydáno: 07.05.2013 23:20

Alitea dostala dopis od Petra. Nebo si to alespoň myslí. Podíváme se ale hlavně na jednání Řádu. Pochopí někdo konečně, co je v něm špatně? A bude to ochotný a schopný někdo řešit? Kapitolu věnuji Kitti a dalším, kterým chyběl mužný zjev Burtona Battleyho.

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 8024 :: Počet přečtení: 3424
96. kapitola :: Vydáno: 29.04.2013 22:58

„Ničení je vždycky snadnější než tvoření. Je snazší věci roztrhnout, rozervat, než je znovu složit dohromady. Pokud mám potenciál činit dobro v obrovském měřítku, pak mám rovněž potenciál dosáhnout ještě většího zla... Ale to bych neudělal.“ (Harry v Metodách racionality; Less Wrong) ... Vicky se opět vydá do lesa a Joshua se dozví něco o sobě. Ale nejdříve si užijte rozhovor Snapea a Brumbála, který z nich má pravdu?

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6540 :: Počet přečtení: 3308
95. kapitola :: Vydáno: 21.04.2013 22:45

Kapitolu věnuji GAN a Angie, které chtěly vidět Severuse, když opravuje písemné práce. I když kapitola je vlastně o něčem jiném a setkáte se v ní nejen se Severusem, který vás zřejmě překvapí, ale hlavně s Joshuou. A také s Lovellou a Kenleym a s tajemnou prababičkou Vicky. A zjistíte, proč se o prababičce doma nemluví.

Žánr: Dobrodružné, Romantika, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 7111 :: Počet přečtení: 3508
94. kapitola :: Vydáno: 13.04.2013 23:10

"Možná ti, co mlčí, mají sofistikovanější způsoby, jak zlepšovat svět. Možná je třeskuté hrdinství ve většině případů jen zbytečné mlácení hlavou do zdi. Možná se nápravy poměrů dá dosáhnout flexibilnějším přístupem k řešení situací než otevřeným odporem. V osobních vztazích taky člověk nemůže změnit nic jiného než sebe, svůj přístup… Ale nějak mi tyhle úvahy smrdí." (Jan Majer)

Žánr: Romantika, Temné, Psychologické
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 5010 :: Počet přečtení: 3193
93. kapitola :: Vydáno: 05.04.2013 23:34

„Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří.“ (Chálíl Džibrán) Písnička této kapitoly je, jak jsem už někde psala, titulní písničkou celé třetí knihy. Kdo objeví své kořeny? A pochopí jejich význam?

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Hermiona Grangerová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5895 :: Počet přečtení: 3103
92. kapitola :: Vydáno: 28.03.2013 23:35

Kdo z party nepřežil? Jak jsou na tom? Ale myslím, že dokud věří, že dělají správnou věc a že se jim to může podařit, tak mají naději. Setkáme se opět s Wolfricem a jeho milou. Neztratí v něj důvěru, když zjistí, že jí lhal? Nebo alespoň neříkal celou pravdu… Kapitolu věnuji Jirkovi a Angie jako poděkování za doporučení skvělé povídky.

Žánr: Humor, Dobrodružné, Psychologické
Postavy:
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6004 :: Počet přečtení: 3308
91. kapitola :: Vydáno: 20.03.2013 22:43

"Chyby a slabiny nás často dokáží posunout na nový práh poznání. Ze skulinek se stanou praskliny, a když pak do starého měchu nalijeme nové víno, roztrhne se." (Tomáš Sedláček) A jak Sedláček dál vysvětluje, nemusí to znamenat katastrofu, jen jednoduše potřebujeme nový měch. Zdá se, že Severus skutečně pochopil, že věci se dějí, a na nás je, abychom je přijímali a šli dál. Ono nám totiž nic jiného nezbývá. Kapitolu věnuji Kitti (ona ví za co) a doufám, že si tuhle písničku vychutnáme i bezprostředně na koncertě.

Žánr: Romantika, Psychologické, Drama
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape, George Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5794 :: Počet přečtení: 3264
90. kapitola :: Vydáno: 12.03.2013 22:32

"Kdo zápasí s nestvůrami, ať se má na pozoru, aby se přitom sám nestal nestvůrou. A hledíš-li dlouho do propasti, vhlédne pak propast i do tebe." (Friedrich Nietzsche) Já vím, je to notorieta. Ale velmi výstižná. Možná Draco zpočátku nebyl zlý. Nebo alespoň ne úplně zlý, skoro jsem to Rowlingové nakonec uvěřila. Ale jaký je dnes? A má ještě naději?

Žánr: Dobrodružné, Temné, Drama
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 4897 :: Počet přečtení: 3670
89. kapitola :: Vydáno: 04.03.2013 23:06

„A krásně tajemně se usmíváš. Ten úsměv v sobě skrývá tisíce let, v nichž se ženy takhle smály na své muže. Pochopím, že je to jen nekonečný koloběh. Jenže nevím, jestli se chci stát jeho součástí.“ Kapitolu věnuji Lumos a omlouvám se, že jsem její verše vytrhla z kontextu, a tím je poněkud významově posunula. V její básni se Severus rozhodnul, rozhodne se i zde? Nebo zůstane slepým mužem… Podíváme se na situaci také očima Harryho. Jak je na tom s Ginny? Věnování si ovšem zaslouží taky pan Shefield :)

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4577 :: Počet přečtení: 3538
88. kapitola :: Vydáno: 24.02.2013 22:39

Co je činěno z lásky, děje se vždy mimo dobro a zlo, napsal Nietszche. Je to pravda? I Snape miluje, a nejen svou ženu. Odhodlá se konečně k tomu, co měl možná udělat už dávno? A v novinách se objeví další článek… Kapitolu věnuji naprosto netradičně Aaronovi Schwartzovi, protože věřím, že se s ním Tomáš Brauner mohl znát. A hlavně protože věřím, že jeho oběť nebude marná.

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5692 :: Počet přečtení: 3830
87. kapitola :: Vydáno: 16.02.2013 23:36

Co řekne Joshua na svou sestřičku? A na její jméno? Písnička se ale vztahuje k něčemu jinému – našimi osadami i městy se valí voda. Co ji způsobilo a co ona naopak způsobí? Kapitolu věnuji vám všem, kteří si nemyslíte, že řešení Gellerta Grindelwalda jsou dobrými řešeními.

Žánr: Romantika, Temné, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 5437 :: Počet přečtení: 3554
86. kapitola :: Vydáno: 08.02.2013 22:26

„Voněla mateřstvím. Je to taková zvláštní vůně, nezaměnitelná s čímkoliv; je v ní cítit neposkvrněnost nemluvněte, bezvýhradná láska, protkaná zázrakem stvoření. Hezká vůně.“ (Alice O’Reilly) Kapitolu věnuji Lumos, které děkuji za inspiraci, a také Anežce, která dala jméno jedné epizodní postavě.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5301 :: Počet přečtení: 3795
85. kapitola :: Vydáno: 31.01.2013 23:02

Co tu je, už tu bylo a stále se opakuje v bolestivém kruhu… Nepsala jsem to už? Je tu další muž dvou tváří, další oběť osudu. Nebo jsou to muži dva? Jestli tedy prvního z nich můžeme už považovat za muže… Kapitolu věnuji Magdaleně.

Žánr: Psychologické
Postavy: Draco Malfoy, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6391 :: Počet přečtení: 3518
84. kapitola :: Vydáno: 23.01.2013 23:28

Každý potřebuje přítele. I Joshuovi stojí po boku přítel, stejně jako Harrymu. Podíváme do Bradavic – nejdříve do jedné vyučovací hodiny, kde Joshua ukáže, že je synem své matky. Ale hlavně se s ním a Jamesem vydáme na důležitou noční výpravu. Kapitolu věnuji Mannaz, jelikož jsem si od ní vypůjčila jeden z jejích skvělých nápadů.

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Albus Brumbál
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6455 :: Počet přečtení: 3396
83. kapitola :: Vydáno: 15.01.2013 23:38

Můžeme se sami rozhodnout, že někdo si zaslouží zemřít, a zabít ho? Je to vůbec někdy přípustné? A kdy? A pokud ano, jakou jistotu důkazů potřebujeme, aby to bylo ospravedlnitelné? Petr má ale i jiné starosti a jiné viny. A Draco… do čeho se to vlastně dostal… Kapitolu věnuji Mátě, za jejího úžasně popsaného Gellerta, kterého ostatně všem vřele doporučuju.

Žánr: Dobrodružné, Romantika, Temné
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 4810 :: Počet přečtení: 3510
82. kapitola :: Vydáno: 07.01.2013 23:13

Ještě jednou Vánoce, tentokrát přímo v Bradavicích a také v Doupěti. Tak si pusťte Enyu (a také minulou „elfí“ písničku), přidejte voňavý čaj a cukroví (pokud vám nějaké zbylo, což osobně nechápu), a užijte si to… Kapitolu věnuji Lumos a také autorce Bezchybného mistrovského plánu Albuse Brumbála, jelikož se pokusím vysvětlit nevysvětlitelné.

Žánr: Humor, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Albus Brumbál, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6793 :: Počet přečtení: 3830
81. kapitola :: Vydáno: 29.12.2012 23:43

Tak jsou i zde opět Vánoce, a tentokrát mi to dokonce časově téměř vyšlo. Bradavice jsou o Vánocích kouzelné, ne? A co teprve s trochou pravého vílího slunovratu… A je zde také předvánoční setkání Hermiony a Rona. Co si Hermiona myslí o Carys?

Žánr: Psychologické
Postavy: Ron Weasley, Hermiona Grangerová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5039 :: Počet přečtení: 3925
80. kapitola :: Vydáno: 22.12.2012 23:32

Jak napovídá název kapitoly a interpret titulní písničky, vracíme se do Prahy. Jak vnímá Gellert malé hnutí odporu okolo svého bývalého spolužáka? A naopak – jak vážně Petr vnímá nebezpečí hrozící od Grindelwalda poté, co se jim dostalo varování? A jak vnímá Draco Gellerta? Konečně se také podíváme na vztah Joshuy a Jamese - kdo je přiměje k tomu, aby se setkali? A jak to dopadne?

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Draco Malfoy
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 6632 :: Počet přečtení: 3806
79. kapitola :: Vydáno: 14.12.2012 22:52

Nikdy se nestaral o to, co dělají ostatní. Nikdy se nestaral o to, co ostatní vědí, co si o něm myslí. Stačilo, že věděl on sám. A teď se otevřel, tak jako nikdy. Pochopí to Weasleyovi? Jak to vnímá Harry? A smíří se Hermiona s Ginny? Touto kapitolou konečně uzavřeme jeden velmi dlouhý večer. Kapitolu věnuji Kitti, snad v jejích očích trochu rehabilituji Ginny.

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ginny Weasleyová, Severus Snape, Artur Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5149 :: Počet přečtení: 3743
78. kapitola :: Vydáno: 06.12.2012 22:08

Nová krev se vsakuje do země a rychle mizí. Ve stálé nemilosrdné bolesti se malý kluk se učí pravidlům. S časem končí dětství, snad až příliš rychle. Mladý muž bojuje dál, jak umí. A slíbí sám sobě, že mu už nikdy nic nevezmou… Eileen do třetice, tentokrát z pohledu svého syna. A vrátíme se konečně zpět v čase a místě. Zpověď pokračuje.

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ginny Weasleyová, Severus Snape, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 4565 :: Počet přečtení: 4074
77. kapitola :: Vydáno: 28.11.2012 22:28

Pokud jsi tady ve skutečnosti nebyl, pak hvězdy nikdy nic neznamenaly. Příběh Eileen pokračuje. Co udělá Křiklan? Jak to vlastně bylo s Tobiasem Snapem? A co si tom myslel Albus Brumbál? Především se však narodí jedno černooké dítě.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape
Před studiem Jamese Pottera :: pro všechny
Počet slov: 4576 :: Počet přečtení: 3079
76. kapitola :: Vydáno: 20.11.2012 22:35

Tak je to tady. Večer dlouhého vyprávění začíná. Ocitneme se Bradavicích roku 1959. Ředitelem je Armando Dippet, mladá Minerva se druhým rokem podílí na výuce Přeměňování spolu s ředitelem nebelvírské koleje Albusem Brumbálem, ředitelem Zmijozelu je Horacio Křiklan. A je tu jedna hrdá dívka v těžké situaci, která považuje za nejhorší věc, co by mohla udělat, sklonit se, plakat a prosit. Rozhodla se správně?

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ginny Weasleyová, Severus Snape, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4681 :: Počet přečtení: 3847
75. kapitola :: Vydáno: 12.11.2012 23:01

Harry poruší slib daný Ginny. Co všechno to způsobí? A hlavně – co na to Severus Snape? Kapitolu věnuji Lumos.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ginny Weasleyová, Severus Snape, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5058 :: Počet přečtení: 4234
74. kapitola :: Vydáno: 04.11.2012 22:31

„Už si nevzpomínám, který psychiatr napsal dizertaci prokazující, že vrahové nepřicházejí o svůj morální rozměr: dokážou totiž podle něj rozlišovat mezi Dobrem a Zlem, ztratili pouze smysl pro realitu. V jejich očích totiž oběti netvořily součást lidstva, byly pouhými abstraktními pojmy.“ Elie Wiesel. Podíváme se na to, jak moc ztratil smysl pro realitu Draco. Kapitolu věnuji Xinef a Kitti.

Žánr: Dobrodružné, Temné, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Draco Malfoy, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 6494 :: Počet přečtení: 3835
73. kapitola :: Vydáno: 27.10.2012 21:53

Kdo vládne nocí? Tedy přesněji – kdo může vládnout nocí, pokud bude chtít… Bude chtít? Pouze silní přežijí… Je tomu skutečně tak? Možná stačí, že je stále dost těch, kteří tomu věří. A malá hádanka na konci – kdo a kam se to v noci tajně vypravil, aby rušil klid mrtvého?

Žánr: Dobrodružné
Postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Draco Malfoy, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5126 :: Počet přečtení: 3890
72. kapitola :: Vydáno: 19.10.2012 22:56

Je noc, kdy končí vše staré a začíná nové ve věčném koloběhu přírody. Pokud tedy vůbec existuje něco jako konec a začátek. Draco se dozví více o tom, čemu slouží. Dozví se i něco sám o sobě. A také o Starších, o věcech, co byly a které možná budou. Někdy, když něco hledáte, najde si vás to samo, o tom se tentokrát přesvědčí Severus. Koho potká? Kapitolu věnuji Jirkovi.

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Draco Malfoy, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 5412 :: Počet přečtení: 3712
71. kapitola :: Vydáno: 11.10.2012 22:58

Setkáme se opět s Galadhil a Vicky. Dělá Vicky dobře, když chodí sama do Zapovězeného lesa? Nahlédneme také do manželského života Hermiony. Jak to všechno zvládá? Hermiona také navštíví spřízněnou duši a můžeme se spolu s ní rozněžnit nad malou Sungifu. Dělá dobře, když respektuje Snapeův postoj? Nebo má pravdu Lenka?

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Neville Longbottom, Severus Snape, Lenka Láskorádová
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 5664 :: Počet přečtení: 3731
70. kapitola :: Vydáno: 05.10.2012 23:45

Jak jde Joshuovi nitrobrana? Tato kapitola je celá věnována Severusovi a jeho synovi. Joshua má mnoho otázek a má i mnoho odpovědí. Dokáže je k sobě správně přiřadit? A Komnata nejvyšší potřeby mu pomůže v tom, co potřebuje nejvíc. Bude to však stačit?

Žánr: Psychologické
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6207 :: Počet přečtení: 2872
69. kapitola :: Vydáno: 29.09.2012 22:58

„Stačí pár slov, která vás vyruší k činu. Stačí pár slov, která ve vás probudí lásku, radost či naději. Stačí pár slov, skrze něž vám kdosi podá svou ruku.“ Michal Černík. Kapitolu věnuji Marcele k narozeninám.

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6886 :: Počet přečtení: 3796
68. kapitola :: Vydáno: 23.09.2012 23:17

Někdy se zdá, že všechno jde špatně. Někdy máte pocit, že jste na všechno sami. Protože všichni někdy ubližují a všechny někdy něco bolí. Kdo ubližuje Hermioně? A kdo Joshuovi? A co na to Severus? Je viník nebo oběť? Kapitolu věnuji Kitti, protože se zas jednou trefila.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3547 :: Počet přečtení: 4032
67. kapitola :: Vydáno: 17.09.2012 23:39

Atmosféra v Doupěti houstne. Tlak na Hermionu ze všech stran se stupňuje. A ona ví, že dál mlčet nemůže. Nebude ale přece lhát jen proto, aby jí uvěřili. A Snape… je Snape.

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ginny Weasleyová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3819 :: Počet přečtení: 3937
66. kapitola :: Vydáno: 11.09.2012 22:57

Jak název napovídá, tuto kapitolu věnuji Smečce. Jak si vedou na Ostrově? Zbavili se hořkosti vůči ostatním? A co jim chce Draco?... Joshua začíná s výukou nitrobrany. Jak si povede?

Žánr: Dobrodružné, Temné, Psychologické
Postavy: Draco Malfoy, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5922 :: Počet přečtení: 3946
65. kapitola :: Vydáno: 04.09.2012 22:59

Kdysi měli všechno, ale přišla temnota, znovu a znovu. Přesto neodešli. Za kým šla Vicky? A proč? … Atmosféra v Doupěti houstne. Už se do toho vkládá i Molly. Do Bradavic dorazí návštěvnice, kterou Severus nečekal. Jak se k ní postaví? A nechyběly vám už rozhovory s Brumbálem? Pokud ano, tak vás tentokrát potěším. Kapitolu věnuji Angie, která určitě bude vědět proč.

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Albus Brumbál, Severus Snape, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4651 :: Počet přečtení: 3827
64. kapitola :: Vydáno: 30.08.2012 22:59

Miluje ho tak moc, až ztrácí sama sebe. Ale čím je ona pro něj? Nechyběli vám už Strážci a hlavně Brianna? S Dracem se znovu setká i Snape. Na čí straně stojí Draco nyní? A co Vicky?

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Draco Malfoy, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 4403 :: Počet přečtení: 3939
63. kapitola :: Vydáno: 24.08.2012 23:34

Někdy se ocitnete v problémech ani nevíte jak. A nedokážete je vysvětlit, dokonce ani sami sobě ne. Harrymu se podaří konečně promluvit s Hermionou. Ale vyřeší tím něco? Navštívíme také štáb Fénixova řádu. A za Hermionou přijede její matka. Proč? Má pravdu ona nebo Hermiona? A co se děje s Vicky?

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5926 :: Počet přečtení: 3903
62. kapitola :: Vydáno: 18.08.2012 23:21

Znovu se setkáme s Dracem. Jak se cítí poté, co překročil hranice? Gellert nás seznámí se svými dalšími plány, spojenci a zejména nepřáteli. Všechno to přece dělá pro větší dobro. A Joshua hranice pro změnu testuje. Co všechno si může vůči Snapeovi dovolit?

Žánr: Psychologické
Postavy: Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4512 :: Počet přečtení: 3755
61. kapitola :: Vydáno: 12.08.2012 22:56

Hermiona řekne Snapeovi něco, co dlouho odkládala. Jak na to bude Snape reagovat? A proč? Můžeme vítat i něco, co jsme nechtěli? Možná nemáme jinou možnost, když přichází zázrak. Někdo si zasluhuje smrt. A někdo zas život, a my mu jej nemůžeme dát. Co si zasluhuje Severus? Vítám vás u další kapitoly inspirované Leonardem Cohenem.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 5158 :: Počet přečtení: 3868
60. kapitola :: Vydáno: 06.08.2012 23:54

Děti jsou zpět ve škole a po dlouhé době Severus opět uvidí svého syna. Jak na něj Joshua bude reagovat? Draco se setká s Gellertem Grindelwaldem. Je obětí či viníkem? Je silným či slabým? A je cesty zpět?

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Draco Malfoy, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 5574 :: Počet přečtení: 3645
59. kapitola :: Vydáno: 31.07.2012 23:45

Začíná nový školní rok. Vlak odváží děti do Bradavic. Joshua, Vicky, James, ale i malá Molly a další jsou plní radosti a očekávání. A jiné vlaky odváží jiné děti. Kam? To nevíme, snad napoví písnička. A stejná písnička něco připomene i Harrymu. K čemu to povede?

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Bill Weasley
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 4597 :: Počet přečtení: 4177
58. kapitola :: Vydáno: 25.07.2012 23:33

Zahajujeme už třetí knihu, děti brzy nastoupí do druhého ročníku. Ale ještě předtím se sejdeme na vcelku příjemné prázdninové události. I v letním ráji se však najdou drobné kapky jedu. Možná ne až tak drobné. Pokud bych měla označit titulní píseň celého tohoto dílu, tak jak to minule byla Prophecy od Iced Earth, je to tentokrát písnička od Jarka Nohavici Podzemní prameny. Kdo všechno bude hledat své kořeny? Kapitolu věnuji všem, které neodradila délka a nepovažují za ztrátu času tento příběh číst, a zejména Kitti, protože se zas jednou trefila.

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Neville Longbottom, Severus Snape, Lenka Láskorádová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 7140 :: Počet přečtení: 3876
57. kapitola :: Vydáno: 19.07.2012 23:39

Prosím, neopouštěj mě. Ukaž mi alespoň kousek laskavosti. Pokus se pomoci mi vidět. Veď mě v mé slepotě. I když tě odmítám. Protože jsi poslední, kdo to může udělat. Poslední člověk mého života. Prosím, nezraď mě. ... V této mezihře se vrátíme o dvanáct let zpět. Tuto kapitolu, která patří k mým nejmilejším, věnuji dceři, bez které by nevznikla.

Žánr: Temné, Psychologické, Drama
Postavy: Albus Brumbál, Lucius Malfoy, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 5801 :: Počet přečtení: 4149
56. kapitola :: Vydáno: 13.07.2012 23:51

Máme zde poslední kapitolu druhé části. Školní rok končí, děti odjíždějí na prázdniny. A Joshua je na poslední hodině své mimořádné výuky. Na co přijde? A na co přišel Burton Battley? Ať se však stalo cokoli, ať se cokoli stane, v letním vlaku je vše zapomenuto. Kapitolu věnuji svým dětem a všem dalším, kteří si užívají prázdniny.

Žánr: Psychologické
Postavy: Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5416 :: Počet přečtení: 3780
55. kapitola :: Vydáno: 28.06.2012 13:43

Draco se sejde znovu s Grindelwaldem. Je Draco stále nad věcí? Hermiona potká starou známou, a myslím, že pochopíte, proč není úplně nadšená. A Judita se znovu setká se svou starou přítelkyní. Možná to teď ještě tak nevypadá, ale tato setkání změní mnohé. Kapitolu věnuji Xinef.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Hermiona Grangerová, Draco Malfoy
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4389 :: Počet přečtení: 3737
54. kapitola :: Vydáno: 25.06.2012 23:41

Jak se vyvíjejí vztahy Joshuy? Ke komu patří více – k dětem z Doupěte nebo ke své koleji? Zdá se, že je ve Zmijozelu oblíbený. Ale je tomu skutečně tak? Mají ho rádi, nebo se ho bojí? Mají pravdu v tom, co říkají o jeho mámě? A o novém pánovi zla? A kdo je vlastně on sám? Tolik otázek, na které nezná odpověď…

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4212 :: Počet přečtení: 3950
53. kapitola :: Vydáno: 20.06.2012 00:05

Nikdo z nás neví, kdy bude potřebovat odpuštění za důsledky, které nedohlédnul. Ačkoli je možná nebo dokonce určitě dohlédnout měl a mohl. Snape by to měl chápat, možná spíše než kdokoli jiný. Bude se radou Brumbála řídit? Jak potrestá Joshuu a jeho přátele za porušení školního řádu? A jak rozhodne o osudu vlkodlaků? A jak na to Smečka zareaguje?

Žánr: Drama
Postavy: Harry Potter, Neville Longbottom, Severus Snape, Bill Weasley, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6054 :: Počet přečtení: 4081
52. kapitola :: Vydáno: 13.06.2012 23:47

Draco nevěří Snapeovi. Snape nevěří Dracovi. Mohou za těchto okolností vůbec spolupracovat? Jsou spojenci nebo protivníci? Věcí, co Snape neví, je příliš mnoho, a to jej znepokojuje. A jak je jeho zvykem, jde se poradit s Brumbálem. Je tak těžké říct ‚ne‘, člověku, kterého milujeme. Je těžké vidět ho takového, jaký skutečně je. Taková láska bolí, přináší možná více trápení než štěstí. To však na věci nic nemění, že… Kapitolu věnuji Betty, která mi začala pomáhat s kontrolou chyb a hned na jednu důležitou záměnu jmen přišla.

Žánr: Psychologické
Postavy: Draco Malfoy, Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5577 :: Počet přečtení: 4094
51. kapitola :: Vydáno: 07.06.2012 23:53

Život v Bradavicích se navrací do normálního stavu. Kdo všechno je vinen? A čím? A co na to Brumbál? A co si Snape myslí o dárečcích Harryho a o jeho inteligenci? Ještě víc jej (a možná i vás) však zajímá něco jiného – čekal tak dlouho na to, co se mělo stát… Nyní je s ním a je slabá a bezbranná a lehká jako vánek… Je tu další kapitola, jejímž kmotrem je Leonard Cohen - věnuji ji proto Kitti.

Žánr: Dobrodružné, Romantika, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Albus Brumbál, Neville Longbottom, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 6773 :: Počet přečtení: 4130
50. kapitola :: Vydáno: 02.06.2012 00:51

Poslední kapitola patřila k těm kratším, takže touto se vám to snažím vynahradit. Budeme svědky setkání Draca a Gellerta. Kdo koho manipuluje? Má Draco šanci mu nepodlehnout? Snape si promluví s Joshuou o víkendových událostech. A co si o tom myslí Smečka? Na návštěvu Doupěte přijede Charlie s rodinou. Kapitolu věnuji tátovi a všem dalším, kteří vědí, že být otcem je víc než jen milovat.

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Draco Malfoy, Severus Snape, Charlie Weasley, Artur Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 7115 :: Počet přečtení: 4445
49. kapitola :: Vydáno: 27.05.2012 23:36

Nech mě vidět svou krásu, když všichni svědci odešli. Nech mě cítit svůj pohyb, tak jak jej cítili v Babylónu. Ukaž mi vše, čeho jen já znám hranice. Tanči mi do konce lásky. Kapitolu věnuji Lumos.

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 2666 :: Počet přečtení: 4861
48. kapitola :: Vydáno: 23.05.2012 00:48

Jak proběhne noc na ošetřovně? Ovládne Joshua Aodhfionna? A chce ho vůbec ovládnout? Co si o nočních událostech myslí nebelvírské trio? Kapitolu věnuji Fidovi a jsem sama zvědavá, zda přijde na to proč.

Žánr: Temné, Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5049 :: Počet přečtení: 4248
47. kapitola :: Vydáno: 18.05.2012 00:04

Když se vydáš na tenký led, nebuď překvapený, když se pod tvýma nohama objeví praskliny. Kloužeš stále hlouběji, mimo svou mysl. A jen strach z tebe prýští… Kapitolu věnuji Kitti.

Žánr: Dobrodružné
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 3160 :: Počet přečtení: 4365
46. kapitola :: Vydáno: 13.05.2012 23:54

Měsíc probouzí prastarou sílu. Ten nekonečný hlad již nemá pod kontrolou, již jej nechce mít pod kontrolou. Rozhodl se. Utečte, pokud chcete přežít, protože smrt se dnes v noci blíží… Kdo koho ale bude lovit? ………… Kapitolu věnuji Xinef, jejíž nápady vůbec nejsou od věci, a je v předvídání velmi dobrá (i když píše, že ne), a také Mannaz, Angie 77, Lumos a Aife, které na to, myslím, také přišly. A také dceři za skvěle temnou písničku, která mě vlastně kdysi k celé „vlkodlačí“ zápletce přivedla. Pokud se chcete opravdu naladit na atmosféru začínající noci, pusťte si ji. A tahle noc bude dlouhá.

Žánr: Dobrodružné
Postavy:
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 3492 :: Počet přečtení: 4419
45. kapitola :: Vydáno: 08.05.2012 23:02

Před jejími dveřmi čeká ďábel… Jak dlouho ještě? Je zlomený a křičí její jméno a žádá víc… dej mi víc, dej mi víc, dej mi víc… S třesoucím srdcem přichází tvými dveřmi. Odpusť mi, není jiné volby...

Žánr: Temné, Psychologické
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 2292 :: Počet přečtení: 4192
44. kapitola :: Vydáno: 04.05.2012 00:04

Co dělat, když se chlap neozývá? Máte se mu ozvat vy? A udělá to Hermiona, koneckonců už mu jednou o schůzku řekla, ne? Neville ji však přivede na trochu jiné myšlenky. V Bradavicích se život vrátil do normálních kolejí, alespoň to tak vypadá. Nebo je to ticho před bouří? A máme zde i další očekávané setkání. Řeknou si leccos, otázka však je, zda si dokážou říct to nejdůležitější.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Neville Longbottom, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4524 :: Počet přečtení: 4738
43. kapitola :: Vydáno: 28.04.2012 23:28

Narozeniny v lednu má nejen Snape, ale také Joshua, přestože to neví. A také jedno malé vyděšené štěně. A spousta dalších dětí po celém světě, které nejsou pro tento příběh důležité, přesto je každé z nich středem svého vesmíru - podíváme se v úvodu na jedno z nich. Neudělal Snape chybu, když přijal do školy vlkodlaky? Co si o tom myslí Brumbál? Kapitolu věnuji Margot, za její schopnost citlivě zachytit vztahy.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 3297 :: Počet přečtení: 4067
42. kapitola :: Vydáno: 23.04.2012 23:52

Co nabídl Draco Snapeovi? A jak se na to dívá Fénixův řád? Důvěřují mu? A důvěřují Snapeovi? Co Hermiona? Dokážou si už říct, co k sobě cítí? Jenže… co vlastně k sobě cítí? A jsou vůbec schopni si to připustit?

Žánr: Romantika, Temné, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Neville Longbottom, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 4971 :: Počet přečtení: 4215
41. kapitola :: Vydáno: 19.04.2012 00:00

Co nového přinese nový rok? Nebo přináší naopak něco starého? Všichni cítí, že se věci mění, jen někteří si však myslí, že k lepšímu. Mýlí se Draco? Joshua zjistí něco důležitého od Krátury a Snape od Draca. Zjistí také Draco něco podstatného o Snapeovi? S Briannou to rozhodně umí. S Astorií ostatně také. A myslím, že i s Liadán.

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Draco Malfoy, Narcisa Blacková-Malfoyová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 5649 :: Počet přečtení: 4128
40. kapitola :: Vydáno: 14.04.2012 00:26

Veselé Vánoce a zatraceně šťastný Nový rok… Také jste o Vánocích rádi sami? Jak dopadne setkání Joshuy s matkou? A jak se Hermiona cítí v rodině Weasleyů-Potterů? A co slíbil Harry Georgeovi a málem to nesplnil? Kapitolu věnuji Aife, protože zde odpovídám na její dotaz (a věřím, že si tu odpověď najde).

Žánr: Humor, Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, George Weasley, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5930 :: Počet přečtení: 4078
39. kapitola :: Vydáno: 08.04.2012 23:30

Jsou si tak blízcí a přitom tak vzdálení. Zůstanou Ron a Hermiona stále nesmíření? Když máme začít něco nové, měli bychom se nejdříve vypořádat s tím starým. To cítí Hermiona i Severus a snad to pochopí i Ron. Joshuovi se podaří konečně získat přízeň Zmijozelu. Neztratí tím však něco? Tuto kapitolu věnuji Xinef, společně s níž držím Ronovi palce, aby pochopil.

Žánr: Psychologické
Postavy: Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 3977 :: Počet přečtení: 3856
38. kapitola :: Vydáno: 03.04.2012 23:50

Je tady další úplněk, probuzená divokost a nevinná oběť, vlastně oběti. Zvíře však zlé není, přestože se někdy chová krutě, skutečně zlý může být jen člověk. Gellert Grindelwald se začíná zajímat o dění v Británii a snaží se zde získat spojence. Povede se mu to? A důvěřují Teddymu jeho přátelé?

Žánr: Temné, Drama
Postavy: Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 4132 :: Počet přečtení: 4180
37. kapitola :: Vydáno: 30.03.2012 00:12

Co se stalo v noci u Hagridovy hájenky? A co na to děti z Doupěte? Je Hermiona odpovědná za mizerný osobní život Rona? A je její povinností něco s tím dělat? Podíváme se také na mimořádné hodiny Joshe. Kapitolu věnuji Angie77 a Callie, které se na ně těšily.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, James Potter, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4370 :: Počet přečtení: 3701
36. kapitola :: Vydáno: 25.03.2012 00:23

Na Grimmauldově náměstí toho bylo hodně řečeno, ale ještě více zamlčeno. Jak setkání FŘ vnímali Snape a Hermiona? Život v Bradavické škole se však kvůli tomu nezastaví a kousky studentů jsou někdy více než unavující. A Snape dokáže být pořádně protivný, i když nemá důvod, natož když má. Navíc přichází říjnový úplněk… Kapitolu věnuji Lumos za (téměř) každodenní radost, kterou mi přináší svými povídkami.

Žánr: Dobrodružné, Psychologické, Drama
Postavy: Hermiona Grangerová, James Potter, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4025 :: Počet přečtení: 4045
35. kapitola :: Vydáno: 19.03.2012 23:34

Proč Smečka Snapeovi lže? Rozhodli se vlkodlaci správně? Připadalo vám minule Snapeovo chování nespravedlivé? Jak ho vysvětlí Joshovi? Otcovská péče může ostatně někdy nabývat velmi zajímavých podob, doufám, že vám Snapeův způsob výchovy nebude proti srsti. Joshuovi alespoň, jak se zdá, není. Kouzelnická domobrana obnovuje svou činnost. Budou důvěřovat Snapeovi?

Žánr: Dobrodružné, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Albus Brumbál, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 6002 :: Počet přečtení: 4341
34. kapitola :: Vydáno: 14.03.2012 23:08

Tma padá na tuto zemi… Způsobují zlo jen zlí lidé? Proč dobří lidé dovolí dělat zlé věci? Jak se vlastně může stát, že někdy převládne zlo, když většina lidí nikomu ubližovat nechce? Dozvíme se něco více o cílech a prostředcích Grindelwalda. A také o vztazích Jamese a Joshuy. A Snape nám připomene, že je… Snape. Dozví se však také něco, co jej přinutí změnit postoj k proroctví.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4869 :: Počet přečtení: 4701
33. kapitola :: Vydáno: 09.03.2012 23:37

Je přátelství silnější než strach? Jak parta z Doupěte zareaguje na podezření, že Teddy Lupin je vlkodlak? Zůstanou partou? Jaká opatření přijme Snape? Sejdeme se také s Dracem v sídle Strážců. Co myslíte, může mu jeho princezna věřit?

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Draco Malfoy, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 4996 :: Počet přečtení: 4128
32. kapitola :: Vydáno: 04.03.2012 23:45

Zvyká si už Josh ve své koleji? Dokončí konečně svůj trest? A co se stalo v noci v učebně Přeměňování? Čeká nás několik dní v Bradavicích, které poněkud zkomplikuje první úplněk nového školního roku. Kapitolu věnuji Jirkovi, snad bude vědět proč.

Žánr: Dobrodružné
Postavy: Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4536 :: Počet přečtení: 4111
31. kapitola :: Vydáno: 29.02.2012 00:34

Když máte pocit, že jste na všechno sami, tak jste možná jen něco důležitého nepostřehli. Nebo nechtěli postřehnout. Jak vnímala setkání se Snapem Hermiona? Co před ní Snape skrývá? A jak bude kouzelnický svět reagovat na události v Bradavicích? A co na to všechno Ginny? Kapitolu věnuji Lucii, snad jí odpoví na některé z jejích otázek.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Albus Brumbál, Ginny Weasleyová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3460 :: Počet přečtení: 4229
30. kapitola :: Vydáno: 24.02.2012 00:31

Všichni někdy něco předstíráme. Možná i tehdy, když si myslíme, že jsme upřímní, předstíráme sami sobě. Jak dopadne setkání lidí, kteří se dvanáct let neviděli a kteří spolu nikdy normálně nehovořili? Prozradí Snape své ženě to, co jej tíží? Setkáme se také s Potterovými a Malfoyovými. Jak budou reagovat na zprávy z Bradavic? Za písničku děkuji svému synovi. Kapitolu věnuji Lumos, Jance, Fifi, Callie a všem dalším komentujícím i nekomentujícím, kteří netrpělivě očekávali setkání po letech.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Draco Malfoy, Ginny Weasleyová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5010 :: Počet přečtení: 4372
29. kapitola :: Vydáno: 19.02.2012 00:38

Všechno už tu bylo a zase bude… Existuje osud? Jsou naše životy předurčeny? Existuje budoucnost již nyní? Máme brát věštby vážně? A pokud ano, nejsme pak jen loutkami bez vlastní vůle? Jaké budou důsledky proroctví, které tak neprozřetelně řekla Sybilla před celou školou? Kdo je novým temným pánem a kdo je tím, v jehož moci je porazit jej? Co z toho vyplývá pro Snapea? Je zde také pokračování trestu Joshuy. Snape měl pravdu. Je skutečně drzý.

Žánr: Psychologické
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3239 :: Počet přečtení: 4503
28. kapitola :: Vydáno: 13.02.2012 23:38

Kdo je dítětem, které Strážci očekávají? A co od něj vlastně očekávají? Kdo jsou vlastně Strážci? Doprovodíme Draca Malfoye na jejich setkání do Bruighu na Boinne a dozvíme o tom více. Jakou však Draco rozehrává hru? Nebo už opravdu zapomněl? … Ve stejný den se v Bradavicích profesorce Trelawneyové podaří po dlouhé době zase jedna opravdová věštba. Temný pán znovu povstává. A proč Snape nechtěl, aby ji ostatní slyšeli?

Žánr: Temné, Drama
Postavy: Draco Malfoy, Severus Snape, Minerva McGonagallová, Sibyla Trelawneyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3073 :: Počet přečtení: 4385
27. kapitola :: Vydáno: 08.02.2012 23:09

Jsou vinní ti, kdo provokovali, nebo ten, kdo se nechal vyprovokovat? Koho potrestá Snape? Jaký vztah si utváří ke svému zvláštnímu dítěti? A co na to Brumbál? V téhle kapitole si od Snapea zkrátka neodpočinete. Kapitolu věnuji svým dětem.

Žánr: Dobrodružné, Temné, Drama
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5035 :: Počet přečtení: 4475
26. kapitola :: Vydáno: 04.02.2012 00:50

Rita Holoubková si nedá pokoj. Ani zmijozelští si nedají pokoj. Co však bolí nejvíce, je zrada důvěry. Co tato třaskavá směs způsobí? Kdo je vlastně Joshua? Proč rozpoutal ve Zmijozelu peklo? A jak? Co je to za energii, které vládne? Nebo ona vládne jemu?

Žánr: Temné, Psychologické, Drama
Postavy: Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 5377 :: Počet přečtení: 4063
25. kapitola :: Vydáno: 30.01.2012 00:00

Proč vlastně existuje Zmijozel? Všechny koleje mají svou vedoucí ctnost – Nebelvír statečnost, Mrzimor přátelství, Havraspár zvídavost. Má nějakou ctnost i Zmijozel? Další trest se tentokrát odbyde v ředitelně. Jak bude Snape reagovat na medializaci svého syna a ženy? A kdo zastaví ten příval, který se na ně začal valit?

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Albus Brumbál, James Potter, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4119 :: Počet přečtení: 4488
24. kapitola :: Vydáno: 25.01.2012 00:21

Lžeme často. Někdy aniž bychom si to vůbec uvědomili. Někdy z dobrých důvodů nebo si to alespoň myslíme. Někdy sami sobě. Co všechno tím však můžeme způsobit? Určitě jste se už také těšili na Ritu Holoubkovou a její bulvárně-investigativní žurnalistiku. Je přeci její povinností informovat kouzelnickou veřejnost o rizicích, která hrozí od zdánlivě bezúhonných tajemnic Starostolce. Jakými zbraněmi se dá proti tomu bojovat? A lze proti tomu vůbec bojovat? Tuto kapitolu věnuji Fidovi, protože Hermioně konečně dojde to, co on už ve svých komentářích říká dávno.

Žánr: Romantika, Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 2400 :: Počet přečtení: 4273
23. kapitola :: Vydáno: 19.01.2012 01:06

Kde končí dětské zlobení a začíná zlo? Je zde vůbec přesná hranice? Grindelwald úspěšně pokračuje v plnění svých cílů, jimi si dokáže vždy a všechno ospravedlnit. Zmijozelští se snaží dokázat, že jsou dětmi svých rodičů. A Joshua si konečně promluví se svými přáteli, pokud tedy nějaké přátele ještě vůbec má.

Žánr: Temné, Psychologické, Drama
Postavy:
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 3969 :: Počet přečtení: 4219
22. kapitola :: Vydáno: 13.01.2012 00:21

To, čeho se Joshua bál, ale v hloubi duše nevěřil, že se stane, se opravdu stalo. Jak se s tím vyrovná? A co na to jeho spolužáci? A ředitel jeho koleje? Jak proběhne školní trest, který obdržel v rekordně krátké době? Velmi děkuji všem za komentáře, opravdu mě potěšily. A Luciano – doufám, že touto kapitolou Snapea alespoň trochu rehabilituji.

Žánr: Psychologické
Postavy: Neville Longbottom, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4236 :: Počet přečtení: 4472
21. kapitola :: Vydáno: 08.01.2012 01:05

Máme zde první cestu do školy a také zařazování do kolejí. Trochu jsem musela uzpůsobit epilog J.K.R, volně z něj však vycházím. Doufám ale, že jste neočekávali láskyplné a bezproblémové setkání otce a syna. Zvlášť, když první neví, že ten druhý neví, a druhý neví, že ten druhý ví, a navíc sám neví nic. Ještě k písním – váhala jsem, zda do žánru nepřidávat i „songfiction“. Jenže songfiction je povídka inspirovaná písní. Můj postup je opačný: na počátku zde byl příběh a k tomu si poměrně pracně hledám písničky. Pravda však je, že vybrané písničky text někdy dílčím způsobem zpětně ovlivňují, nechávám se jimi částečně inspirovat, zejména pokud jde o náladu a pocity. Rozhodně ale tvoří celek a doporučuji je jako celek vnímat.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ginny Weasleyová, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4169 :: Počet přečtení: 4750
20. kapitola :: Vydáno: 03.01.2012 00:27

Končí prázdniny, děti se chystají do školy. Joshua nalezne svou první hůlku, a tím i stopu ke svému původu. A co udělá jeden hloupý omyl Rity Holoubkové? Má Ginny opravdu důvod k nedůvěře? Tuto kapitolu věnuji všem, co zanechávají komentáře, hlavně Fidovi, Lily, Mannaz a Sirus.

Žánr:
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ginny Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3465 :: Počet přečtení: 4401
19. kapitola :: Vydáno: 29.12.2011 00:01

Další kapitola je z Prahy, sejdeme se po deseti letech s Grindelwaldem a Juditou. Jak se Gellertovi daří plnit jeho plány? Co je vlastně jeho cílem? Cave, kapitola obsahuje násilnou scénu. Setkají se i Hermiona s Ronem. Stačilo deset let, aby zvládli svůj vztah? Nebo si ubližují stále dál? A jak už jsem psala v jednom z komentářů – sestavila jsem k příběhu playlist, můžete si jej pustit zde: http://www.karaoketexty.cz/p/stc/bless-the-child-135037 Varuji také – písničky jsou vlastně spoilery, i když velmi nepřímé. Takže kdo chce být překvapen, ať to včas zastaví.

Žánr: Temné, Drama
Postavy: Ron Weasley, Hermiona Grangerová
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 2981 :: Počet přečtení: 5122
18. kapitola :: Vydáno: 25.12.2011 00:28

Do bradavické školy dorazí albatros s informacemi o novém žákovi. Jak na to zareaguje McGonagallová? A jak Snape? A co na to Brumbál? Také tu máme takové malé zneužití pravomoci veřejného kouzelnického činitele. Docela by mě zajímal váš názor na to, zda považujete chování Hermiony za omluvitelné nebo ne. A co myslíte – milují se, nemilují se, nenávidí se… Zanechte, prosím své názory... Přeji vám všem krásné Vánoce, zejména však Snapeovkám a všem dalším, kdo se podílejí na správě stránek. Děláte to dobře, děkuji jako autor i jako čtenář.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Albus Brumbál, Severus Snape, Minerva McGonagallová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3980 :: Počet přečtení: 4503
17. kapitola :: Vydáno: 19.12.2011 00:25

Uplynulo deset let. Život jde dál, rodina Weasleyových se utěšeně rozrůstá a její součástí je i Hermiona se svým synem. Všichni nedočkavě čekají na sovy z Bradavic. Dočkají se jich všechny děti? A proč je Joshua podobný Harrymu? Nebo si to Molly jen namlouvá?

Žánr:
Postavy: Ginny Weasleyová, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 2328 :: Počet přečtení: 5745
16. kapitola :: Vydáno: 12.12.2011 23:38

Hermiona a Snape se konečně potkají. Dokážou však překonat to, co je dělí? A spojuje je něco více než nechtěné magické pouto? Jejich setkání uzavírá první část příběhu, příště se přesuneme o deset let později.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Severus Snape, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3362 :: Počet přečtení: 5239
15. kapitola :: Vydáno: 07.12.2011 00:38

Když někomu dáme možnost volby, může být důvodem respekt k druhému, nebo také neochota nést odpovědnost za rozhodnutí a snaha přesunout tuto odpovědnost na druhého. Proč Snape dal možnost volby Hermioně, to si každý musí zhodnotit sám. Budu však ráda, když se o svůj názor v komentáři podělíte. Jak Hermionu přijali v Doupěti? A hlavně - jak ji přijal Ron? Dokážou být znovu jen přáteli? A co se stalo před rokem v Malfoy’s Manor? Je zde už poslední, nejtemnější část vzpomínek Hermiony. Cave, otevřeně násilná scéna se sexuálním podtextem.

Žánr: Temné, Drama
Postavy: Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Lucius Malfoy, Severus Snape, Lord Voldemort
Po Bradavicích :: Od 15ti let
Počet slov: 4240 :: Počet přečtení: 4874
14. kapitola :: Vydáno: 02.12.2011 00:59

Kapitola o návratech, které návraty jsou i nejsou. Kouzelnické děti vychovávané v mudlovských rodinách, Roman a Judita, se vrací do kouzelnického společenství. Projdou kouzelnou branou? Co musí slíbit? A dodrží svůj slib? Hermiona opouští domov. Nebo se domů vrací?

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3381 :: Počet přečtení: 5211
13. kapitola :: Vydáno: 26.11.2011 00:00

V české škole čar a kouzel je otevřena kniha studentů. Objeví se nová postava, která v budoucnu sehraje důležitou roli. V Austrálii se zatím setkali Harry a Hermiona. Pochopí Harry Hermionu? A pochopí Hermiona, že před osudem utéct nemůžeme? Nakrátko se dostaneme i do Bradavic - co udělá Severus Snape s tím, co zjistil?

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3500 :: Počet přečtení: 5304
12. kapitola :: Vydáno: 19.11.2011 00:28

Jak dlouhé má Severus Snape vedení? Odhalí, kdo narušil ochranu jeho soukromí? Je zde i další dílek skládačky minulosti – co se stalo předtím, než Hermiona našla své přátele v Lasturové vile? V přítomnosti to ale Hermiona vede od desíti k pěti. Dojde jí, že to tak dál nejde? A koho čekala, že pro ni přijde?

Žánr: Psychologické
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 2825 :: Počet přečtení: 5460
11. kapitola :: Vydáno: 14.11.2011 00:27

Vzal mu vše, nikdy se nestaral, jak se cítí, a teď mu je příliš vzdálený. Přesto se vrátil. Vrátil se, aby předal synovi tajemství svého rodu - Strážci očekávají příchod dítěte, které vrátí zpět ztracený řád věcí. Kvůli tomu je ochoten riskovat i svůj život. Kdo je to dítě? Narodilo se už? A ještě něco - Harry konečně zjistí, kde je Hermiona. Jak to přijme Ron?

Žánr: Dobrodružné, Romantika
Postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Draco Malfoy, Lucius Malfoy, Artur Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3270 :: Počet přečtení: 4860
10. kapitola :: Vydáno: 08.11.2011 00:35

Co vše je Gellert Grindelwald schopný udělat pro uskutečnění svých plánů? Ctí vůbec nějaké hranice? Je zde i malá odbočka do Bradavic – Snape zjistí něco důležitého z období, kdy byl v bezvědomí.

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Ginny Weasleyová, Severus Snape
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 2385 :: Počet přečtení: 5491
9. kapitola :: Vydáno: 02.11.2011 00:18

Hermiona se snaží vše zvládnout. Ale zvládá to skutečně? Jak hluboké jsou rány, které utrpěla? Dokáže je překonat a svého syna milovat? Dokáže odpustit? A má vůbec co odpouštět? Nebo by mělo být odpuštěno jí? Je zde opět malý střípek do mozaiky minulosti.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 2990 :: Počet přečtení: 5519
8. kapitola :: Vydáno: 27.10.2011 00:09

Pokračování retrospektivy bitvy o Bradavice. Bude stačit to, co Severus udělal? Udělal příliš málo, nebo příliš mnoho? Zachránila ho jeho žena. Ale on přeci žádnou ženu nemá… Za písničku děkuji své dceři.

Žánr: Temné, Drama
Postavy: Harry Potter, Lucius Malfoy, Severus Snape, Lord Voldemort
7 ročník :: Od 12ti let
Počet slov: 1841 :: Počet přečtení: 5297
7. kapitola :: Vydáno: 22.10.2011 14:00

Smrt je tak stará a přitom vždy nová… Co dělal Severus Snape v průběhu bitvy o Bradavice? Měl strach? Věděl, že jde na smrt? A byla to jeho volba? A měl vůbec možnost volby? Doporučuji, abyste si skutečně pustili písničku, bez ní je to poloviční. Je zajímavé, že tentokrát jsem napřed napsala kapitolu a teprve poté jsem narazila na tento poklad. Doslova mě z ní mrazilo. Skoro bych věřila, že má Brumbál pravdu… A docela by mě zajímaly Vaše názory, dotazy, polemiky… Zkrátka, těší mě, že to čtete, ale komentáře chybí.

Žánr: Temné, Drama
Postavy: Albus Brumbál, Severus Snape, Lord Voldemort, Minerva McGonagallová
7 ročník :: Od 12ti let
Počet slov: 3913 :: Počet přečtení: 5059
6. kapitola :: Vydáno: 15.10.2011 09:38

Když utíkáme, utečeme nejen tomu zlému, ale i dobrému… Co se stalo tak hrozného, že Hermiona opustila vše? A byla to skutečně jediná možná volba? Na jaké pouto chce zapomenout? Proč nesnesla dotyk Rona? Máme zde i první část retrospektivy, dozvíme se, co se stalo, když opět nalezla přátele po jejich rozdělení v Malfoy's Manor. A na scénu se vrací konečně i Snape. Latinské citáty jsou přeloženy na konci kapitoly; pro pochopení Hermioniných důvodů mají význam.

Žánr: Temné, Drama
Postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Severus Snape, George Weasley
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 3749 :: Počet přečtení: 5386
5. kapitola :: Vydáno: 06.10.2011 09:08

Když jsem porodila své první dítě, měla jsem pocit, že je to zázrak. Žena je v té chvíli královnou, a je jedno, že je jednou z mnoha – protože nic důležitějšího než její dítě v tu chvíli na světě neexistuje… Teď je alespoň na chvíli královnou Hermiona. Bude její nechtěné dítě milované? A proč se Gellert vloupal do školy čar a kouzel? Máme zde hned dvě děti, vlastně svým způsobem tři, jejichž osudy se jednou protnou.

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová, Charlie Weasley
Po Bradavicích :: Od 12ti let
Počet slov: 2461 :: Počet přečtení: 6734
4. kapitola :: Vydáno: 28.09.2011 15:47

Některé věci vypadají těžší, než doopravdy jsou. Poněkud romantická kapitola o Harrym a Ginny. Nic ale není úplně jednoduché - je Ginny pro Harryho skutečně nejdůležitější ženou v životě? A co vlastně viděla Lenka tehdy u jezera?

Žánr: Romantika, Psychologické
Postavy: Harry Potter, Ginny Weasleyová, Lenka Láskorádová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 2874 :: Počet přečtení: 6472
3. kapitola :: Vydáno: 15.09.2011 19:46

To, že nechápeme něčí důvody, nesnižuje nijak jejich závažnost. Zjistí Harry a Ron, kam a proč Hermiona odešla? A podaří se jim ji nalézt?

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasleyová, George Weasley, Artur Weasley
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 2791 :: Počet přečtení: 8276
2. kapitola :: Vydáno: 10.09.2011 16:08

První poválečné Vánoce, období klidu a štěstí. Najde klid i Hermiona? A najde odvahu kontaktovat své přátele? A je skutečně válka pryč, nebo začíná nová?

Žánr: Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ginny Weasleyová, Artur Weasley, Molly Weasleyová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 4477 :: Počet přečtení: 6580
1. kapitola :: Vydáno: 09.09.2011 23:08

Život je zázrak, největší dar. Ale je tomu tak vždy? Je každé dítě požehnáním, nebo může být i prokletím? A na které z dětí se vztahuje proroctví uvedené v záhlaví kapitoly, které dítě je "Prokletým vyvoleným"?

Žánr: Psychologické
Postavy: Hermiona Grangerová
Po Bradavicích :: pro všechny
Počet slov: 3132 :: Počet přečtení: 9222
cze Prolog :: Autor Richenza
0. kapitola :: Vydáno: 04.09.2011 08:52

Co když Severus Snape nesplnil vše, co měl? Jaké zkoušky mu osud ještě uchystá? Prolog je "pouze" parafrází knihy z pohledu hlavní hrdinky - a i když se to může zdát na první pohled stejné, jsou zde dvě důležité změny. Píseň se vztahuje k celému příběhu a může leccos prozradit.

Žánr: Temné, Psychologické, Drama
Postavy: Harry Potter, Hermiona Grangerová, Severus Snape, Lord Voldemort
7 ročník :: Od 12ti let
Počet slov: 920 :: Počet přečtení: 8913
0. kapitola :: Vydáno: 20.05.2012 23:05

Toto není další kapitola, ani prolog, ale pouze seznam postav. Pokud postavy souvisejí s kanonickými, doplňuji i odkazy na internetové stránky. Nečiním tak pouze u notoricky známých postav. Protože sem nelze vkládat obrázky, vložila jsem i odkazy na fotky některých nekanonických postav. Fotky hledala většinou moje dcera, avšak všechny jsem schvalovala a vystihují mou představu o postavách. Nicméně, vzhledem k tomu, že příběh bude trvat několik let, jsou některé starší než nyní. Snažila jsem se neprozrazovat nic, co je součástí věcí, které se mají postupně odhalovat. Přesto však varuji čtenáře prvních kapitol, z podstaty věci nevylučuji spoilery. A abych byla věrná svým zvykům, vkládám i písničku.

Žánr: Faktografie
Postavy:
Není důležité :: pro všechny
Počet slov: 6930 :: Počet přečtení: 10356© 2006 Fanfiction.PotterHarry.Net


Powered by Weall
Textová reklama: Figurky a repliky | Africké masky na prodej | Ubytování Planá nad Lužnicí |

Disclaimer: All publicly recognizable characters, settings, etc. are the property of their respective owners.
The original characters and plot are the property of the author. No money is being made from this work.
No copyright infringement is intended.